Faldende mælkepris og tørke: Mælkeproducenterne bør skærpe fokus

Faldende mælkepriser og en tørke, der allerede har fat, kræver et skærpet fokus for mælkeproducenten.

Af Klaus Ingvartsen, kvægkonsulent i Velas.

Vi har nu været igennem en periode med historiske høje mælkepriser, der kan have resulteret i lidt for mange køer i staldene rundt omkring i landet. Dette har også bevirket, at nogle mælkeproducenter har grovfoderbeholdninger, der har svært ved at strække sig frem til ny høst.

Mange har fået første slæt græs i hus og ser med frygt i øjnene frem mod andet og tredje slæt på grund af tørken. Vi mærker igen i år, at der i mange områder er stor mangel på nedbør. De fleste husker 2018, og hvilken påvirkning tørken havde på grovfoderproduktionen.

Mælkeprisen er på nuværende tidspunkt faldende og for at håndtere konsekvenserne af tørke og for at sikre tilstrækkelige foderbeholdninger, kan man implementere flere strategier.

1. Foderbeholdningsstyring

Reduceret grovfoderudbytte kan betyde, at du er nødsaget til at finde alternativer, hvilket ofte resulterer i øgede udgifter.

Få styr på dine grovfoderbeholdninger. Hvad er status? Rækker det til ny høst, og er det sandsynligt, at der er udlagt nok grovfoder i år?

Husk regelmæssig opdatering af foderbeholdningsdata og analyser af foderets kvalitet for at tilpasse foderplaner og reducere foderspild.

2. Besætningsstyring

Er der styr på din foderbeholdning samt kommende høst, og matcher det antallet af dyr, du har budgetteret med?

Det er meget afgørende med faldende mælkepriser og en måske tør sommer, at dine foderressourcer matcher antallet af dyr, der fodres på. Færre dyr i stalden har oftest en meget positiv indvirkning på ydelse og reducerer smittepresset i stalden. Ligeledes er der fortsat fornuftige priser på dyr til slagt og levebrug.

3. Slætstrategi for græs

På de lette jorde udlagt med græs, er der udsigt til reduceret udbytte i andet slæt. Vurdér på udbyttet, om der er nok plantemasse til endnu en snitning, eller om en presning og wrapning er løsningen. I værste fald kan marken afpudses i forbindelse med udsigt til regn, hvis græsset er for fremskredet for at skabe en god genvækst. Flere har også holdt på at sprede gylle efter første slæt i år, da der ikke har været udsigt til regn.

4. Alternative fodermidler

På grund af klimaforandringerne er det nødvendigt at kigge på grovfoder, der er mere modstandsdygtige over for tørke. Dette kunne være tørketolerante græsser eller afgrøder, der kræver mindre vand. Bælgplanter med pælerod er, ud over at være en proteinkilde, også kendt for at have et stærkt rodnet og kræver derfor mindre vand for at opretholde vækst. Så i stedet for at avle 30 hektar med græs kunne man overveje 10 hektar lucerne og 20 hektar græs.

Ellers er tiltag som Kornhelsæd og lav stubhøjde i majs også med til at øge andelen til grovfoderbeholdningen. Her er det naturligvis værd at nævne et fokus på foderkvaliteten ud fra hvilke dyregrupper, man ønsker at fodre. Afslutningsvis skaffe ekstra halm til fodring af opdræt.

Læs også