Flere rødbrogede runder 100.000 kg EKM

Der er 5.500 DRH-køer ude i de danske besætninger, og det er en race, som oplever en ydelsesfremgang. Det blev påpeget, da DRH holdt årsmøde.

Der er 5.500 DRH-køer ude i de danske besætninger, og det er en race, som oplever en ydelsesfremgang. Foto: Line Brusgaard

Der bliver flere og flere af de røde holsteinkøer, som runder 100.000 kg mælk kg mælk pr. EKM. Det blev konstateret, da DRH (dansk rød holstein) holdt årsmøde i Skals Idrætscenter i Midtjylland.

DRH-køerne har ellers ikke altid lagt højt i ydelse.

- I 1982 fejrede vi den første DRH-ko i Danmark med 100.000 kg EKM – der skulle gå 12 år, inden vi nåede en tilsvarende milepæl, lød det fra Kim Fagerlin, avlsformanden for den lokale DRH-forening i Viborg-Skive, der præsenterede årsberetningen på vegne af formand Ann Louise Christensen, som var forhindret i at deltage i årsmødet.

Men på årsmødet lagde Kim Fagerlin vægt på, at DRH, som udgør én procent af de danske malkekøer, har haft en meget flot ydelsesfremgang over de seneste 10 år.

- Det har også betydet en udvikling i 100.000 kg mælk kg mælk pr. EKM, påpegede han og fortsatte:

- Der er 12, som har rundet det i år – og der kan sagtens være flere på vej, da det er gjort op pr. 1. september.

Farveregistreringen skal på plads

Kim Fagerlin takkede de omkring 80 fremmødte for den gode opbakning til arrangementer i årets løb. Han lagde heller ikke skjul på sin glæde over, at DRH har været at finde på de fleste dyrskuer i årets løb.

Kim Fagerlin kom også med en opfordring til de fremmødte DRH-avlere.

- Sørg for at få dyrene farveregisteret rigtigt – så kunne det også være, at den rødbrogede race blev lidt større, påpegede han.

Det blev lidt efter bakket op af Palle Larsen, avlsrådgiver fra VikingDanmark, som i et indlæg gav et indblik i at få farveregisteret sine dyr korrekt i DMS.

- Husk at få registeret rigtigt, så I også opnår de hædringer, I skal, påpegede han og henviste til, at nogle DRH-avlere havde undret sig over manglende hædringer.

Årsmødet sluttede med besætningsbesøg på Granly hos familien Hestbæk, Fjelsø ved Aalestrup.

Svend Hestbæk er næstformand i DRH, og sammen med hustruen, Gitte, de to døtre Johanne og Ida samt svigersønnen Søren driver han bedriften, der har 400 køer. Heraf er de 73 af racen DRH.

Læs også