Arla: Mælkeprisen er uændret i oktober

Arlas acontopris for konventionel og økologisk mælk er uændret i oktober. Acontoprisen påvirkes positivt med 0,5 øre pr. kg.

Arlas acontopris for konventionel mælk er uændret fra den 1. oktober, meddeler selskabet. Derfor vil Arlas acontopris for konventionel mælk af den bedste kvalitet baseret på GMO-frit foder, indsendte klimatjekdata, bæredygtighedstillæg og ONE Milk Collection være 299,1 øre/kg.

Ligeså er Arlas acontopris for økologisk mælk uændret 344,3 øre pr. kg.

Bæredygtighedstillægget for fjerde kvartal 2023 stiger med 1,6 øre/kg, fordi flere andelshavere har arbejdet med klimatiltag såsom kontinuerligt plantedække og vedvarende elektricitet.

- Nettoeffekten af justeringen af bæredygtighedstillægget og den kvartalsvise valutakursregulering påvirker acontoprisen positivt med 0,5 øre pr. kg, oplyser Arla.

Fortsat mere mælk

Ifølge selskabet fortsætter den globale mælkeforsyning med at stige, men vækstraten er aftagende, og der ses fald i nogle områder.

Detailsalget stiger også fortsat, og vi har set den første måned med vækst i 2023.

De globale råvaremarkeder er derimod under pres fra mælkepulver på GDT, mens de europæiske markeder er mere stabile, lyder det fra Arla, der også konstaterer, at forbrugerne fortsat bevæger sig væk fra økologiske produkter for i stedet at købe billigere produkter, fordi leveomkostningerne stadig er høje.

- Mælkeproduktionen i EU og Storbritannien faldt til en vækst på kun 0,2 procent i juni, mens den energikorrigerede produktion steg med 0,8 procent år-til-år. Mælkepriserne og -marginerne har stabiliseret sig, oplyser Arla og fortsætter:

- Den amerikanske mælkeproduktion er faldet med 0,5 procent i forhold til juli sidste år, mens den energikorrigerede produktion steg en smule med 0,4 procent år-til-år. Hedebølgen i det vestlige og sydlige centrale USA i juli ses tydeligt i dataene med en mælkeproduktion i Californien på -5,5 procent, New Mexico på -9,1 procent og Texas på -4,3 procent. Størrelsen af malkekvægsbesætningerne fortsætter også med at falde, helt nøjagtigt med 0,1 procent år-til-år. New Zealands produktion af mælketørstof i juli faldt med 0,1 procent.

Stabilt smørmarked

- Ost: Det europæiske marked er relativt balanceret. Markedet ser generelt ud til at bevæge sig sidelæns med nogle prisudsving, der enten skyldes købernes eller sælgernes aktiviteter. Det europæiske marked for mozzarella er ret stabilt, og prisafvigelsen i forhold til gouda er relativt lille.

- Mælkepulver: Markedet for mælkepulver har stabiliseret sig og har endda genvundet noget af sin styrke efter de to store fald på GDT i august. Det ser ud til, at de lave priser på verdensmarkedet har udløst større efterspørgsel fra MEA og SEA, hvilket har ført til det første positive GDT-resultat inden for mælkepulver siden maj. Mens Kina fortsat står på sidelinjen, er der efterspørgsel efter pulver fra de andre regioner.

- Smør: På trods af de seneste betydelige stigninger i flødepriserne, synes smørmarkedet at være ret stabilt og balanceret. Globalt set er de europæiske priser på bulk-smør nu på niveau med smør fra Oceanien efter det seneste GDT-resultat – mens amerikansk smør er 30 procent dyrere.

Læs også