Kerne- eller kolbemajs til køerne – valget er dit

Vestjysk råder til, at man overvejer kernemajsen, som, de mener, er bedre for bundlinjen.

Med store lagre af majsensilage kan det være fordelagtigt at lade en del stå til kolbe- eller kernemajs. Det påpeger Vestjysk i deres nyhedsbrev.

Kolbemajs, hvor hele kolben høstes, har været anvendt i en årrække og med gode resultater. At man fra rådgivningssiden nu anbefaler at overveje kernemajs i stedet, skyldes ifølge Vestjysk primært to ting:

  1. Rene kerner – ingen spindel og dermed reduceret risiko for toxindannelse, da toxiner opkoncentreres i spindlen
  2. Høj energikoncentration – og særligt højt AAT-niveau, hvilket oftest mangles i rationer til lakterende køer

Derudover peger Vestjysk på, at der kan være den fordel, at man i et år som i år, hvor mange jorder lider af overskudsvand, lettere kan høste majskernerne med mejetærsker frem for en snitter med plukker-bord.

Vestjysk slår fast, at man selv skal træffe valget, men at de i stor udstrækning anbefaler, at man giver kernemajsen en overvejelse, hvis man tidligere har høstet kolbemajs.

De erkender, at det er økonomisk dyrere at høste/behandle kernemajsen, men de mener, at det på bunden er bedre for bedriftens totaløkonomi.

Om høst af kernemajs

Høsttidspunktet for kernemajs, der typisk er høstklar tre til fire uger senere end helsæd, fastsættes ud fra en række forhold:

  • Kernemajsen skal høstes, når den sorte plet er synlig – det skal den være for, at kernerne kan tærskes fra spindlen.
  • Vandindholdet er højst 40 procent – fra midten af oktober falder vandindholdet kun meget lidt, men modningsprocessen vil fortsætte mod black-spot-stadiet, indtil plantevæksten går i stå som følge af frost.
  • Før væltning og nedknækning af kolber i væsentligt omfang.
  • Inden døgnmiddeltemperaturen kommer under 10 grader celsius, ofte efter midten af oktober. Under denne temperatur er der risiko for, at udbyttet begynder at falde.
  • Sen høst øger risikoen for angreb af fusarium og dermed øges risikoen for indhold af fusariumtoksiner.
  • Hvis hele planten frostsprænges ved temperatur under minus fire grader celsius, høstes majsen hurtigst muligt inden væltning.

Kilde: Vestjysk

Læs også