Fødevarestyrelsen bruger dyrs sundhed og trivsel som indikator for dyrevelfærd

I den kommende tid vil Fødevarestyrelsen undersøge dyrs sundhed og trivsel og give landmanden en samlet bedømmelse for dyrevelfærd. Kontrollerne skal supplere de ordinære kontroller af blandt andet staldforhold, dyrlægetilsyn og dokumentation.

Dyr bag hegn og dyr i stalde har basale behov, som ifølge dyrevelfærdsloven skal være opfyldt. I loven er der blandt andet krav til indretning af stalde og pasning og pleje af dyrene. Det fastslår Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

De peger på, at selvom landmændene opfylder reglerne, så kan der være stor forskel på dyrenes sundhed og trivsel fra besætning til besætning.

Det er baggrunden for, at Fødevarestyrelsen gennemfører kontroller, hvor DyreBaserede VelfærdsIndikatorer (DBVI) bliver brugt som metode til at vurdere dyrevelfærd i kvæg- og fårebesætninger i kommende stikprøvekontroller.

- Vi undersøger dyrets huld og ernæringstilstand, og vi undersøger dyret for halthed, renhed samt sår og skader. De er alle indikatorer for dyrets sundhed og trivsel, for hvis et dyr for eksempel er beskidt eller går rundt med sår og trykskader, så har det direkte indflydelse på dyrets almene velfærd, siger enhedschef Christian Strøyer.

Samlet vurdering af dyrevelfærd i besætningen

På kontrollerne undersøger Fødevarestyrelsen et udsnit af dyrene i en besætning. Efterfølgende får landmanden en rapport og en samlet bedømmelse af dyrevelfærden i besætningen.

- Vi stiller skarpt på velfærdsindikatorerne for at se, om de kan give et bedre og mere nuanceret billede af forhold, som har indflydelse på dyrenes velfærd i besætningerne. Vi håber, at metoden kan være med til at forbedre vores kontroller og samtidig øge landmandens opmærksomhed på dyrevelfærden, siger Christian Strøyer.

Fødevarestyrelsen har planlagt at gennemføre 300 stikprøvekontroller landet over i perioden fra 1. februar til 31. maj 2024.

De oplyser, at en del af besætningerne er udpeget på baggrund af registrerede sundheds- og trivselsproblemer ved tidligere kontroller.

I forbindelse med kontrollerne vil Fødevarestyrelsen også tjekke, om landmændene følger reglerne for dyrlægetilsyn.

Hvis et dyr for eksempel er beskidt eller går rundt med sår og trykskader, så har det direkte indflydelse på dyrets almene velfærd

Christian Strøyer, enhedschef, Fødevarestyrelsen

Læs også