Handel med grovfoder: Få afklaret usikkerheder inden aftalen

Få en handelsaftale på plads i god tid, men sæt jer sammen inden – køber og sælger – så I kan få afklaret usikkerheder i aftalen, før den indgås. Det fastslår kvægrådgiver.

Handler man med grovfoder, er der ting, man skal være opmærksom på. Det er, hvad enten man sælger eller køber. Står man over for at skulle lave en aftale om køb eller salg af grovfoder af høsten 2024, er det formålstjenligt at få aftalen på plads i god tid.

Det understreger Hans Lund, kvægrådgiver, ØkologiRådgivning Danmark vigtigheden af i Fagligt Talt på ØkoNu.

Ét er ifølge kvægrådgiveren, hvad grovfoder står til i status, noget andet er, hvordan det skal prissættes.

Han peger på, at et godt udgangspunkt er at bruge en alternativ afgrøde til den afgrøde, man ønsker at lave en aftale om.

Det, der omsættes mest af, er græs til ensilering. Hans Lund minder om, at forudsætningerne er forskellige fra bedrift til bedrift, og derfor findes der ikke én pris på afgrøden.

Kvægrådgiveren anbefaler, at man sætter sig sammen – køber og sælger – og aftaler en model for prissætning og opgørelse af den høstede mængde.

- Det er meget nemmere at gøre det, før »ploven kommer i jorden«, eller senest før skårlæggeren kører ind i marken, lyder det fra kvægrådgivere.

Om grovfoderhandel

Ifølge kvægrådgiver Hans Lund, ØkologiRådgivning Danmark bør en grovfoderhandel aftales på forhånd. Spørgsmål til aftalen kan være:

  • Skal prisen ligge fast, eller skal den justeres i forhold til den aktuelle kornpris i høst?
  • Skal prisen justeres i forhold til tørstofprocent?
  • Skal prisen justeres i forhold til protein og fordøjelighed?
  • Hvordan skal udbyttet opgøres?
  • Skal det vejes som frisk afgrøde, og skal der tages højde for ensileringstab?
  • Skal det opmåles af en uvildig person?
  • Skal det være en fast pris ud fra hvor mange hektar?

Læs mere om Kvægkongres 2024

Kvægkongressen løber af stablen den 26. og 27. februar. Her er alt, hvad du skal vide forud for arrangementet for landets mælke- og kvægproducenter.

Læs mere her

Læs også