Fra mink til mælk

De tidligere minkavlere Jesper og Jens-Arne Bøgelund Kristiansen passer i dag 200 jerseykøer og opdræt på kvæggården i Vittinge, som de overtog for godt et år siden.

For ret præcist tre år siden var LandbrugFyn på besøg hos Jens-Arne og Jesper Bøgelund Kristiansen i Allested-Vejle. Her var de i færd med at klargøre deres sidste 30.000 minkskind til auktionen i København, efter coronaen havde sat en stopper for deres og hele den danske minkproduktion tre måneder forinden.

Lige siden har de i alt 3,3 kilometer minkhaller med 18.500 bure stået tomme og venter kun på at blive revet ned, når erstatningen er gjort op. For en måned siden sendte far og søn deres opgørelse over tabet for deres nedlagte produktion ned til myndighederne, og med den såkaldte »fast track« ordning håber de på, at erstatningen bliver udbetalt om to-fire måneder.

Ventetiden har de brugt på at komme videre med et liv som husdyrsproducenter.

Første malkning var nytårsmorgen

Uden foregående kendskab til mælkeproduktion gik de forhenværende minkavlere nytårsmorgen sidste år ind i en ny æra. 200 jerseykøer skulle malkes, kalve og kvierne skulle fodres og passes i det slidte staldanlæg på deres nyerhvervelse Ruegård i Vittinge, tre kilometer i luftlinje fra deres nedlagte minkfarm.

Informationen om kvægbedriften og hjælpen fra de hidtidige udenlandske medarbejdere blev begrænset, da de efter den første weekend ikke dukkede op, men i stedet var taget tilbage til deres hjemland.

- Både mink og køer er jo dyr. De skal passes bedst muligt, og derfor kunne vi bruge meget fra vores tidligere virke, og huske tilbage på lærdommen fra landbrugsskolen. Samtidig har vi en god ven i jerseyavler Torben Gottermann Hansen, som hjalp os rigtig godt på vej med vores nye dagligdag, fortæller Jens-Arne Bøgelund Kristiansen.

Ny dagligdag fortsat med dyr

Udfordringerne var ikke så meget det at passe køerne, men mere de krav og regler, som hører til en moderne mælkeproduktion, ikke mindst fra Arla. Også skiftende bemanding og den nødvendige renovering af både staldene og udstyret er meget af tiden og investeringerne gået med det første år som mælkeproducenter.

Alligevel glæder far og søn sig over deres nye dagligdag, og at det er lykkes at komme videre med en ny form for husdyrproduktion.

For Jesper Bøgelund Kristiansen stod arbejdet med køer øverst på ønskesedlen, da nedlukningen forhindrede et generationsskifte som minkavler. Derfor var familien straks på udkig efter en nærliggende kvæggård som alternativ.

12-14 millioner kroner

I første omgang blev en mindre kvægejendom ved Verninge købt i 2022, dog primært på grund af jordtilliggendet på 90 hektar.

- Kort tid efter fik vi så henvendelsen af ejendomsmægleren om, at Ruegård, som jeg efter en konkurs i 2016 havde budt på, var til salg. Denne gang lykkedes det heldigvis, med Nykredit som en god bankforbindelse. Og til en pris, som svarede til værdien af det sidste hold mink på 12-14 millioner kroner, som løbende er solgt på Kopenhagen Fur - og heldigvis en friværdi i minkfarmen, fortæller Jens-Arne Kristiansen, som hver morgen tager turen fra sin ejendom i Ølsted for at fodre de næsten 500 dyr i staldene.

Samtidig tager han sig sammen med sønnen ellers primært af markdriften, der med opkøbet øgede arealet med yderligere 55 hektar til i alt 330 hektar, og naturligvis alle de øvrige opgaver og management i bedriften. Til gengæld er der kun den helt nødvendige vedligeholdelse af minkfarmen i Allested-Vejle, mens der ventes på afgørelsen af erstatningen.

Jesper og Jens-Arne Kristiansen I/S

Jens-Arne Bøgelund Kristiansen (66) etablerede i 1984 sin minkfarm i Allested-Vejle på Midtfyn

Minkfarmen blev løbende udvidet frem til 2010, med plads til 36.500 mink. Op til 40 procent blev anvendt eller solgt som avlsdyr

I 2015 blev indledt generationsskifte i et I/S, hvor sønnen Jesper Bøgelund Kristiansen (34) købte halvparten

Efter nedlukningen af minkproduktionen i november 2020 blev i 2022 opkøbt gård i Verninge med 90 hektar, og pr. 1. januar 2023 blev Ruegård i Vittinge ved Broby overtaget, med 200 jerseykøer og ungdyr samt 55 hektar jord. Markdriften er i alt på 330 hektar

Læs også