Vellykket fodring med græs kræver styring

Årets forsyning af grovfoder kræver nøje planlægning. Tilskudsfodring kan nemlig nemt undergrave økonomien i driften, lyder det fra ØkologiRådgivning Danmark.

Høj mælkeydelse uden indkøbt foder. Det er dér, økologisk kvægdrift for alvor bliver sjovt – men det er også en situation, man ikke kommer sovende til. Det slår ØkologiRådgivning Danmark fast i en meddelelse.

De peger på, at vellykket fodring med græs kræver enormt meget styring, og at det er en konstant balancegang mellem græssets indhold af protein og energi på den ene side og udbyttet i marken på den anden. En balancegang, som, de dog mener, er værd at gå.

- Grovfoder er en enorm post i budgettet, og det kan virkelig betale sig at være foran på planlægning. Selvom man er ko-menneske, er man simpelthen nødt til at bruge krudt på markerne også – og fortæl din planterådgiver, hvad du gerne vil lægge foran dyrene, siger kvægrådgiver Birgitte Kjemtrup Høyer fra ØkologiRådgivning Danmark og fortsætter:

- Hvis du tjener mange penge på køerne, men taber dem i marken, er du jo lige vidt.

Fodringsbehovet skal fastlægges

ØkologiRådgivning Danmark understreger, at ungkvæg, goldkøer og højtydende malkekvæg har vidt forskellige behov for foder og næring, og økonomien i økologisk kvægbrug er sjældent til, at noget kan tages på slump.

Derfor ligger en stor del af udfordringen i at være mest muligt på forkant med situationen – og nok i endnu højere grad nu, hvor vejret bliver mere og mere uforudsigeligt.

- Hvad er det for nogle dyr, du vil fodre, hvordan vil du fodre dem, og hvad er målet med fodringen? Det er de spørgsmål, du bør stille dig selv – og du bør stille dem nu, fastslår Birgitte Kjemtrup Høyer og fortsætter:

- Det instinktive mål er jo nok at fodre de lakterende køer, så de yder mest muligt, og en høj ydelse er naturligvis et på papiret fornuftigt mål. Men i mange tilfælde kan økonomien være bedre, hvis koen måske yder 10-11.000 kg på baggrund af højere selvforsyning.

Hun nævner, at det desuden kan være en tanke værd at planlægge efter et græsslæt, der kan bruges til goldkøer og kvier. Derfor skal alle faktorerne indtænkes i fodringsplanen.

Kvægrådgiveren peger yderligere på, at man – ved at kende sammensætningen af sine ensilager fra sidste år – kan målrette sin produktion af grovfoder, så den giver langt mere mening. Både økonomisk og næringsmæssigt.

Undgå hovsa-løsninger

Birgitte Kjemtrup Høyer slår fast, at engene kun kan bruges én gang, og at hovsa-løsninger har en tendens til at blive unødvendigt dyre. Derfor er god planlægning og rettidig omhu som regel en forudsætning for en fornuftig økonomi i det økologiske kvægbrug.

Ved at have et tidligt overblik over markernes behov og en plan for årets slæt opnår man langt bedre resultater i både marken og hos køerne, lyder det.

- Græs er altid en sjov balancegang mellem energiindhold og udbytte, og der ligger et både vigtigt og interessant arbejde i at ramme rigtigt. Det er en videnskab, og min klare anbefaling er, at du sætter dig ned med både din planterådgiver og kvægrådgiver samtidigt og får diskuteret behov og muligheder – og derfra får skabt det perfekte kompromis, som kan ses på bundlinjen, siger Birgitte Kjemtrup Høyer.

Læs mere om Græs

Om der er tale om foder til dyrene, biogas eller om det indgår i markrotationen, er græs- og kløverarter af stor betydning for mange landmænd. Her kan du læse meget mere om emnet.

Læs mere her

Læs også