bannerPos

Arla og LDM enige om en fælles udtalelse

LDM’s formand Kjartan Poulsen er her fotograferet under et af de møder i foråret, hvor mælkeleveranceaftalen fra Arla blev hårdt kritiseret. Foto: Morten Ipsen

Redaktionen

16-07-2019 16:00
Producentforeningen LDM er blevet enige med Arla Foods om en fælles udtalelse på baggrund af den kritik, LDM har rejst af Arlas globale mælkeleveranceaftale.

Arla og LDM er nu blevet enige om en fælles udtalelse, efter at LDM har kritiseret Arlas globale mælkeleveranceaftale hårdt.

Fællesudtalelsen lyder:

»Tidligere på året gennemførte Arla Foods ÉT andelsselskab med direkte medlemskab for medlemmerne i UK, Tyskland, Belgien, Luxembourg og Holland, således at disse blev fuldt ligestillet med medlemmerne fra Danmark og Sverige. I den sammenhæng blev vilkårene for medlemmerne samlet i en dokumentation i form af en mælkeleveranceaftale. Dette dokument har i Danmark været genstand for en del debat. I den anledning havde repræsentanter for Arla Foods og Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter besluttet at mødes for at drøfte forskellige fortolkningsspørgsmål i emnet.

Parterne var mødet igennem enige om, at det er afgørende at holde den andelsmæssige tankegang i hævd i udviklingen af andelsselskabet.

Arla oplyste i den sammenhæng at man senest 1. oktober agter at gøre oplysninger om mælkeprisforholdene ift. tillæg, logistikordninger mv. tilgængelige for alle andelshavere på tværs af områderne i Arla. Danske andelshavere vil således - udover som i dag at have adgang til forholdene for dansk placerede andelshavere - også kunne se tilsvarende forhold for deres kolleger i de øvrige lande og vice versa. Endvidere vil Arla på Arla Farmers gøre andelshaverne bekendt med principperne for anvendelsen af disse tillæg.

Parterne var enige om at alle regler omkring andelsforhold skal være i overensstemmelse med vedtægterne og den andelsmæssige tankegang. Arla vil i denne sammenhæng præcisere medlemmernes retstilstand før og efter indførelsen af mælkeleverance aftaler nærmere. Her vil Arla gerne slå fast, at mælkeleveranceaftalerne intet ændrer i forhold til repræsentantskabets og bestyrelsens beslutningskompetence. Repræsentantskabet er fortsat øverste instans, og bestyrelsen kan ikke vedtage noget - hverken i aftaler eller andre steder - som er i strid med vedtægterne. Der vil også blive gjort nærmere rede for bestemmelsen i mælkeleveranceaftalen om lovvalg og domstolsvalg for eventuelle tilfælde af retstvister mellem andelshavere og deres selskab«.

Repræsentanter fra Arla Foods og LDM har ifølge LDM holdt et godt og konstruktivt møde, og man agter at holde kontakt for sammen at søge afklaring af de rejste spørgsmål, fremgår det af et LDM’s ugebrev.

- Men det blev også klart, at ét møde ikke slår til, hedder det.

 

Demo kan hjælpe til valg af såmaskine

VKST viser et bredt udsnit af nye såmaskiner på en stor sådemo tirsdag den 3. september på Ny Lellinge ved Køge.

Sådan forebygger du havrerødsot i vintersæd

Fra 16. september kan forekomsten af bladlus i vinterbyg og -hvede i tidligt såede marker i milde områder følges. Bladlusene kan overføre havrerødsotvirus, oplyser Seges.

Høstdagene skal prioriteres

Høsten er i disse dage udfordret af regn og en ustabil vejrudsigt. Det kræver øget omtanke og fokus for bedst muligt resultat. Planteavlskonsulent giver gode råd til fokusområder.

Flottere smågrise og tilvækst på op imod 550 gram på nordjysk bedrift

Grisene har det godt på Nørregaard i Nordjylland. En del af æren tillægger gårdejer Ole Mathiasen sit samarbejde med DLG og Vilofoss, der har ført til et skifte af foder og mineralblandinger til smågrisene. Mavesundheden er gennem det seneste år forbedret, og tilvæksten er steget fra 480 gram til op imod 550 gram pr. dag.

KMP-fuldfoderanalyse – et billigt men godt alternativ til kemiske analyser

For at sikre sig, at fuldfoderet konstant holder den samme kvalitet, er det muligt at få foretaget en hurtig og billig analyse på Seges’ laboratorie i Skejby.

Majsen har rejst sig

Tilbage i maj måned stod væksten stille i majsen på grund af kulde, men kvælstoffet var stadig tilgængeligt i jorden, da vi fik vand og varme - og så gik det stærkt.
Side 1 af 1607 (32122 artikler)Prev1234567160516061607Next