bannerPos

Arla og LDM enige om en fælles udtalelse

LDM’s formand Kjartan Poulsen er her fotograferet under et af de møder i foråret, hvor mælkeleveranceaftalen fra Arla blev hårdt kritiseret. Foto: Morten Ipsen
16-07-2019 16:00
Producentforeningen LDM er blevet enige med Arla Foods om en fælles udtalelse på baggrund af den kritik, LDM har rejst af Arlas globale mælkeleveranceaftale.

Arla og LDM er nu blevet enige om en fælles udtalelse, efter at LDM har kritiseret Arlas globale mælkeleveranceaftale hårdt.

Fællesudtalelsen lyder:

»Tidligere på året gennemførte Arla Foods ÉT andelsselskab med direkte medlemskab for medlemmerne i UK, Tyskland, Belgien, Luxembourg og Holland, således at disse blev fuldt ligestillet med medlemmerne fra Danmark og Sverige. I den sammenhæng blev vilkårene for medlemmerne samlet i en dokumentation i form af en mælkeleveranceaftale. Dette dokument har i Danmark været genstand for en del debat. I den anledning havde repræsentanter for Arla Foods og Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter besluttet at mødes for at drøfte forskellige fortolkningsspørgsmål i emnet.

Parterne var mødet igennem enige om, at det er afgørende at holde den andelsmæssige tankegang i hævd i udviklingen af andelsselskabet.

Arla oplyste i den sammenhæng at man senest 1. oktober agter at gøre oplysninger om mælkeprisforholdene ift. tillæg, logistikordninger mv. tilgængelige for alle andelshavere på tværs af områderne i Arla. Danske andelshavere vil således - udover som i dag at have adgang til forholdene for dansk placerede andelshavere - også kunne se tilsvarende forhold for deres kolleger i de øvrige lande og vice versa. Endvidere vil Arla på Arla Farmers gøre andelshaverne bekendt med principperne for anvendelsen af disse tillæg.

Parterne var enige om at alle regler omkring andelsforhold skal være i overensstemmelse med vedtægterne og den andelsmæssige tankegang. Arla vil i denne sammenhæng præcisere medlemmernes retstilstand før og efter indførelsen af mælkeleverance aftaler nærmere. Her vil Arla gerne slå fast, at mælkeleveranceaftalerne intet ændrer i forhold til repræsentantskabets og bestyrelsens beslutningskompetence. Repræsentantskabet er fortsat øverste instans, og bestyrelsen kan ikke vedtage noget - hverken i aftaler eller andre steder - som er i strid med vedtægterne. Der vil også blive gjort nærmere rede for bestemmelsen i mælkeleveranceaftalen om lovvalg og domstolsvalg for eventuelle tilfælde af retstvister mellem andelshavere og deres selskab«.

Repræsentanter fra Arla Foods og LDM har ifølge LDM holdt et godt og konstruktivt møde, og man agter at holde kontakt for sammen at søge afklaring af de rejste spørgsmål, fremgår det af et LDM’s ugebrev.

- Men det blev også klart, at ét møde ikke slår til, hedder det.

 

Vildsvinehegn beskytter os alle sammen

Spøjst og respektløst at kritisere vildsvinehegnet ved den dansk-tyske grænse, mener skribenten.

Vestjyllands Andel flytter hovedkontor

Vestjyllands Andel flytter i starten af næste år hovedkontor fra den nuværende placering i Ringkøbing til Industrivej Nord 9B i Birk Centerpark i Herning.

Samson præsenterer stærkt regnskab

2018-2019 har været et godt regnskabsår for Samson Group, der kommer ud med et overskud på 23,6 millioner kroner og en omsætning på over en halv milliard.

Afgørelse om tilskud til privat skovrejsning på vej

Ansøgere, som lever op til kravene, vil få tilsagn om midler til skov, lover Landbrugsstyrelsen.

Forbedring af jordens frugtbarhed

Et passende kulstofindhold er fundamentet for en god jordfysik, -kemi og biologi, som kan sikre den gode etablering og plantevækst.

Erosion skaber udfordringer

Torsdag i sidste uge mødtes eksperter inden for jordbundsområdet og interesserede landmænd til »Jordbundens dag«, hvor fokus blandt andet var på at stoppe jorderosion.
Side 1 af 1718 (34357 artikler)Prev1234567171617171718Next