bannerPos

Arla og LDM enige om en fælles udtalelse

LDM’s formand Kjartan Poulsen er her fotograferet under et af de møder i foråret, hvor mælkeleveranceaftalen fra Arla blev hårdt kritiseret. Foto: Morten Ipsen
16-07-2019 16:00
Producentforeningen LDM er blevet enige med Arla Foods om en fælles udtalelse på baggrund af den kritik, LDM har rejst af Arlas globale mælkeleveranceaftale.

Arla og LDM er nu blevet enige om en fælles udtalelse, efter at LDM har kritiseret Arlas globale mælkeleveranceaftale hårdt.

Fællesudtalelsen lyder:

»Tidligere på året gennemførte Arla Foods ÉT andelsselskab med direkte medlemskab for medlemmerne i UK, Tyskland, Belgien, Luxembourg og Holland, således at disse blev fuldt ligestillet med medlemmerne fra Danmark og Sverige. I den sammenhæng blev vilkårene for medlemmerne samlet i en dokumentation i form af en mælkeleveranceaftale. Dette dokument har i Danmark været genstand for en del debat. I den anledning havde repræsentanter for Arla Foods og Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter besluttet at mødes for at drøfte forskellige fortolkningsspørgsmål i emnet.

Parterne var mødet igennem enige om, at det er afgørende at holde den andelsmæssige tankegang i hævd i udviklingen af andelsselskabet.

Arla oplyste i den sammenhæng at man senest 1. oktober agter at gøre oplysninger om mælkeprisforholdene ift. tillæg, logistikordninger mv. tilgængelige for alle andelshavere på tværs af områderne i Arla. Danske andelshavere vil således - udover som i dag at have adgang til forholdene for dansk placerede andelshavere - også kunne se tilsvarende forhold for deres kolleger i de øvrige lande og vice versa. Endvidere vil Arla på Arla Farmers gøre andelshaverne bekendt med principperne for anvendelsen af disse tillæg.

Parterne var enige om at alle regler omkring andelsforhold skal være i overensstemmelse med vedtægterne og den andelsmæssige tankegang. Arla vil i denne sammenhæng præcisere medlemmernes retstilstand før og efter indførelsen af mælkeleverance aftaler nærmere. Her vil Arla gerne slå fast, at mælkeleveranceaftalerne intet ændrer i forhold til repræsentantskabets og bestyrelsens beslutningskompetence. Repræsentantskabet er fortsat øverste instans, og bestyrelsen kan ikke vedtage noget - hverken i aftaler eller andre steder - som er i strid med vedtægterne. Der vil også blive gjort nærmere rede for bestemmelsen i mælkeleveranceaftalen om lovvalg og domstolsvalg for eventuelle tilfælde af retstvister mellem andelshavere og deres selskab«.

Repræsentanter fra Arla Foods og LDM har ifølge LDM holdt et godt og konstruktivt møde, og man agter at holde kontakt for sammen at søge afklaring af de rejste spørgsmål, fremgår det af et LDM’s ugebrev.

- Men det blev også klart, at ét møde ikke slår til, hedder det.

 

Uændret tysk notering

Nord-West noteringen er i dag uændret 71,00 euro. Nord-West noteringen for 8-kilos grise er i dag ligeledes uændret 46,60 euro.

Pas på skatten ved brug af underleverandører

Brug af underleverandører kan koste dyrt, hvis ikke du har styr på skatten, advarer ekspert.

Ny online markedsplads for brugte maskiner

Siden 2016 har det danske firma Logpartner A/S formidlet salg af brugte maskiner til kunder i mere end 200 lande over hele verden. Men nu er det tid til at tage det næste skridt med en topmoderne auktionsplatform.

Få overblik over ASF-truslen via podcast

Afrikansk svinepest er set ikke langt fra den polsk-tyske grænse. Og sker der et udbrud i Tyskland, kan det få økonomiske konsekvenser for især eksportører af smågrise. Hør podcasten om emnet.

ASF truer – sæt fokus på smittebeskyttelse

Konsulenterne hos SvineRådgivningen opfordrer producenter til, at de sammen med staldens personale har fokus på smittebeskyttelse.

Udbring gylle så tæt på såtidspunktet som muligt

Gylle kan udbringes til vårsæd før eller efter såning. Valget påvirker den udbringningsteknologi, der skal benyttes, men valget har også betydning for udnyttelsen af gyllens næringsstoffer.

Sådan sår du majs

Der går et par gode måneder endnu, førend det er tid til at så majsen. Det til trods er det ikke for tidligt at blive mindet om, hvordan majsen får de bedste betingelser.

Kend din fremstillingspris på grovfoder

Christian Lund, formand L&F, opfordrer mælkeproducenterne til at komme tættere på økonomien i deres grovfoderproduktion.

Alternativer til efterafgrøder kan være en fordel

Tilpasning til efterafgrødekravene kræver, at man kender omkostningerne ved de enkelte tilpasningsmuligheder. Seges har regnet på omkostninger ved efterafgrøder, tidlig såning af vintersæd, kvotereduktion og brak.

Skepsis hos L&F over udsigt til flytning af miljømål

Landbrug & Fødevarer forholder sig skeptisk over for, at overvurdering af kvælstoftilførslen er lig med, at miljømål også dermed skal flytte sig tilsvarende nedad.
Side 1 af 1754 (35063 artikler)Prev1234567175217531754Next