bannerPos

Arla og LDM enige om en fælles udtalelse

LDM’s formand Kjartan Poulsen er her fotograferet under et af de møder i foråret, hvor mælkeleveranceaftalen fra Arla blev hårdt kritiseret. Foto: Morten Ipsen
16-07-2019 16:00

Producentforeningen LDM er blevet enige med Arla Foods om en fælles udtalelse på baggrund af den kritik, LDM har rejst af Arlas globale mælkeleveranceaftale.

Arla og LDM er nu blevet enige om en fælles udtalelse, efter at LDM har kritiseret Arlas globale mælkeleveranceaftale hårdt.

Fællesudtalelsen lyder:

»Tidligere på året gennemførte Arla Foods ÉT andelsselskab med direkte medlemskab for medlemmerne i UK, Tyskland, Belgien, Luxembourg og Holland, således at disse blev fuldt ligestillet med medlemmerne fra Danmark og Sverige. I den sammenhæng blev vilkårene for medlemmerne samlet i en dokumentation i form af en mælkeleveranceaftale. Dette dokument har i Danmark været genstand for en del debat. I den anledning havde repræsentanter for Arla Foods og Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter besluttet at mødes for at drøfte forskellige fortolkningsspørgsmål i emnet.

Parterne var mødet igennem enige om, at det er afgørende at holde den andelsmæssige tankegang i hævd i udviklingen af andelsselskabet.

Arla oplyste i den sammenhæng at man senest 1. oktober agter at gøre oplysninger om mælkeprisforholdene ift. tillæg, logistikordninger mv. tilgængelige for alle andelshavere på tværs af områderne i Arla. Danske andelshavere vil således - udover som i dag at have adgang til forholdene for dansk placerede andelshavere - også kunne se tilsvarende forhold for deres kolleger i de øvrige lande og vice versa. Endvidere vil Arla på Arla Farmers gøre andelshaverne bekendt med principperne for anvendelsen af disse tillæg.

Parterne var enige om at alle regler omkring andelsforhold skal være i overensstemmelse med vedtægterne og den andelsmæssige tankegang. Arla vil i denne sammenhæng præcisere medlemmernes retstilstand før og efter indførelsen af mælkeleverance aftaler nærmere. Her vil Arla gerne slå fast, at mælkeleveranceaftalerne intet ændrer i forhold til repræsentantskabets og bestyrelsens beslutningskompetence. Repræsentantskabet er fortsat øverste instans, og bestyrelsen kan ikke vedtage noget - hverken i aftaler eller andre steder - som er i strid med vedtægterne. Der vil også blive gjort nærmere rede for bestemmelsen i mælkeleveranceaftalen om lovvalg og domstolsvalg for eventuelle tilfælde af retstvister mellem andelshavere og deres selskab«.

Repræsentanter fra Arla Foods og LDM har ifølge LDM holdt et godt og konstruktivt møde, og man agter at holde kontakt for sammen at søge afklaring af de rejste spørgsmål, fremgår det af et LDM’s ugebrev.

- Men det blev også klart, at ét møde ikke slår til, hedder det.

 

Jagt på et spøgelse

Hvor der ikke sås vintersæd, skal der sås efterafgrøder – undtagen ved sent optagne rodfrugter. Det er landbrugets bedste middel til at jage det politiske kvælstof-spøgelse på flugt, mener næstformanden i Bæredygtigt Landbrug.

Dyrenes Beskyttelse går i krig mod minkindustrien

Debatten om dyrevelfærd raser på blandt andet minkområdet. Nu kræver Dyrenes Beskyttelse, at minkindustrien bliver udfaset i Danmark.

Bedriftsbesøg om det gode håndværk

Der var et inspirerende bedriftsbesøg hos familien Hansen ved Lintrup forleden, hvor Syddansk Kvæg i samarbejde med SLF havde inviteret til en snak om gode vaner i stalden samt lav dødelighed og høj ydelse blandt gårdens dyr

Guld kan være en fornuftig investering

Det kan være fornuftigt at have guld med i investeringsporteføljen, vurderer en analytiker.

Diarré-udfordringer løst med vaccine

Det koster både bundlinje og arbejdsglæde, når fravænningsdiarréen florerer i klimastalden. Løsningsforslagene er mange og effekten forskellig fra besætning til besætning. Svinefagdyrlæge Jens Sørensen fra Danvet har dog erfaret, at vaccination mod E. coli både kan redde griseliv og forhindre økonomiske tab.

Tyskland: Afrikansk svinepest påvist langt fra det truede område

Der er fundet ASF i et vildsvin i Brandenburg langt fra det definerede truede område. Således er der nu påvist 37 ASF-tilfælde i Tyskland. En endelig bekræftelse afventes stadig.

Kødkvæg blev startskuddet for mælkeproducent

Forældrenes køb af to charolais-køer satte Pia Christensens kurs mod landbrugsskolen. I dag står hun for kostalden på den mælkeejendom, hun efter endt uddannelse overtog sammen med forældre og bror.

Covid-19 gør Fødevaredagen vigtigere end nogensinde

Årets prisvindere ved Fødevaredagen blev sent tirsdag belønnet for at tænke nyt og kreativt midt i en global krise. Prisoverrækkelsen fandt sted på Hindsgavl Slot ved Middelfart, hvor Corona-restriktionerne satte nye rammer for arrangementet.

Corona spreder sig blandt nordjyske mink

33 minkfarme, alle i Nordjylland, er blevet ramt af Covid-19, viser en ny opgørelse fra Fødevarestyrelsen.
Side 1 af 1933 (38645 artikler)Prev1234567193119321933Next