bannerPos

Flere veje at gå for kvægbrugere i klimakampen

En af måderne at blive mere klimavenlig på er ved at kigge på fodersammensætningen. Du kan eksempelvis tilsætte mere fedt, tilpasse proteinindholdet eller generelt arbejde for mindre spild, råder Seges. Foto: Ditte Birkebæk Jensen
08-06-2019 15:40

I kampen for at blive et mere klimavenligt erhverv har Seges kigget nærmere på, hvad den enkelte kvæglandmand kan kaste sig over allerede nu.

Seges er i fuld gang med at se på mulige løsninger, for at erhvervet kan opfylde landbrugets vision om et klimaneutralt fødevareerhverv i 2050.  En vision Landbrug & Fødevarer fastlagde i marts måned.

Et af de store stridspunkter i klimakampen er ikke lysten til at blive mere grøn og udlede færre klimagasser, end vi optager, men mere om det kan gøres på en økonomisk bæredygtig måde.

Derfor skal der herhjemme investeres massivt i forskning og udvikling for at nå målet, også selvom dansk kvægproduktion er en af de mest klimaeffektive i verden.  

- Seges er som landbrugets videns- og innovationshus i fuld gang med konkrete aktiviteter og i gang med at identificere, hvor der er nye muligheder for at sætte ind. På disse områder vil vi arbejde på at udvikle løsninger, som kan bruges af landmanden, skriver Seges i Kvægnyt.

Flere veje at gå

Seges har allerede lanceret et nyt klimamodul i DMS, der fokuserer på klimavenligt foder. Værktøjet viser for eksempel, hvad det betyder for det samlede klimaaftryk, hvis man skifter græs ud med majs, eller soja med raps og andre ingredienser.

Men der er ifølge videncentret ingen grund til at vente på en masse nye løsninger. De giver derfor en række bud på de faktorer, du som kvægbonde selv kan arbejde med allerede nu.

På markplan er rådet at kaste sig over efterafgrøder, der opfanger CO2 og øger indlejringen af kulstof i jorden. Du kan også håndtere husdyrgødning mere klimavenligt – således kan et effektivt flydelag eller en overdækning reducere emissionen af drivhusgasser fra gyllelagre.

Det er også godt for klimaet at udnytte husdyrgødningen til biogas, skriver Seges. Der er en særlig stor risiko for emission af lattergas, hvis jorden tilføres husdyrgødning, når jorden er våd. Timing af udbringningen efter vejrforholdene og anden gødskning er derfor vigtig.

Optimering er nøglen

Optimering er generelt vejen frem. I marken kommer det største bidrag til drivhusgasser fra tilført kvælstof. Derfor er det ifølge Seges vigtigt at optimere kvælstofanvendelsen.

Du kan med fordel beregne kvælstofbehovet så præcist som muligt i hver enkelt mark. Du kan også beregne markeffekten af udbragt husdyrgødning og tilpasse den supplerende gødskning derefter.

Et andet område, du kan kigge på, er dine afgrøder. Sammenlignet med etårige afgrøder kan kløvergræs og græs øge kulstofindholdet i jorden. Ligesom du kan øge kulstofindholdet ved at deltage i et lavbunds- eller vådområdeprojekt, råder Seges.

I stalden kan du optimere produktionen, så andelen af opdræt er det absolut nødvendige i forhold til produktionen. Du kan også optimere dit foder ved at mindske tab, mens et andet fif er at tilsætte fedt i foderet, da det reducerer vommens produktion af metan. Det gælder både for malkekøer og opdræt.

Hvis du tilpasser proteinindholdet i foderet, reducerer du også udledningen af klimagasser, lyder det.

Det kan du gøre nu

  • Etabler efterafgrøder
  • Optimer kvælstofanvendelsen
  • Så afgrøder som øger kulstofindholdet i jorden
  • Deltag i lavbunds- eller vådområdeprojekter
  • Håndter husdyrgødningen mere effektivt
  • Se på andelen af opdræt. Færre dyr per produceret liter mælk reducerer klimagas-emissionen
  • Tilpas foderet. Du kan både tilsætte mere fedt, tilpasse proteinindholdet eller generelt mindske spild

Kilde: Seges Kvæg

 

dbj

Forlængelse af køresilo gav maksimalt straksfradrag

Landsskatteretten mente, at en forlængelse af to køresiloer var en bygningsbestanddel til stalden. Derfor kunne landmanden trække hele udgiften til forlængelsen fra som straksfradrag, skriver Seges på Landbrugsinfo.dk.

Svinenoteringen falder igen

Danish Crowns notering for slagtesvin falder igen. Noteringen for uge 23 står på 11,40 kroner, og dermed falder noteringen med 30 øre.

igus åbner digital innovations messen 2020

Mere end 100 motion plastics innovationer viser hvordan kunderne kan reducere omkostninger og forbedre deres teknologi

Opfrisk kursus i sprøjtebevis hurtigst muligt

Miljøstyrelsen har på grund af corona-krisen givet dispensation for de sprøjtecertifikater, der er udløbet efter 1. september 2019. Men dispensationen løber kun frem til den 31. december, så man bør hurtigst muligt få opdateret sit bevis, siger rådgiver.

Ny skadevolder får økologer til at så vårhvede i november

Bygfluens larve har de seneste år taget 30 procent af udbyttet i vårhvede. Derfor eksperimenterer økologer nu med at så vårhveden i november, hvilket ser ud til at give flere fordele i økologisk planteavl.

FirstFarms starter 2020 med millionoverskud

Landbrugskoncernen FirstFarms, der driver landbrug i Østeuropa, kom ud af første kvartal 2020 med et overskud før skat på 6,9 millioner kroner. Koncernen fastholder sine forventninger til hele året på trods af de usikre markedsvilkår.
Side 1 af 1848 (36948 artikler)Prev1234567184618471848Next