bannerPos

Flere veje at gå for kvægbrugere i klimakampen

En af måderne at blive mere klimavenlig på er ved at kigge på fodersammensætningen. Du kan eksempelvis tilsætte mere fedt, tilpasse proteinindholdet eller generelt arbejde for mindre spild, råder Seges. Foto: Ditte Birkebæk Jensen

Redaktionen

08-06-2019 15:40
I kampen for at blive et mere klimavenligt erhverv har Seges kigget nærmere på, hvad den enkelte kvæglandmand kan kaste sig over allerede nu.

Seges er i fuld gang med at se på mulige løsninger, for at erhvervet kan opfylde landbrugets vision om et klimaneutralt fødevareerhverv i 2050.  En vision Landbrug & Fødevarer fastlagde i marts måned.

Et af de store stridspunkter i klimakampen er ikke lysten til at blive mere grøn og udlede færre klimagasser, end vi optager, men mere om det kan gøres på en økonomisk bæredygtig måde.

Derfor skal der herhjemme investeres massivt i forskning og udvikling for at nå målet, også selvom dansk kvægproduktion er en af de mest klimaeffektive i verden.  

- Seges er som landbrugets videns- og innovationshus i fuld gang med konkrete aktiviteter og i gang med at identificere, hvor der er nye muligheder for at sætte ind. På disse områder vil vi arbejde på at udvikle løsninger, som kan bruges af landmanden, skriver Seges i Kvægnyt.

Flere veje at gå

Seges har allerede lanceret et nyt klimamodul i DMS, der fokuserer på klimavenligt foder. Værktøjet viser for eksempel, hvad det betyder for det samlede klimaaftryk, hvis man skifter græs ud med majs, eller soja med raps og andre ingredienser.

Men der er ifølge videncentret ingen grund til at vente på en masse nye løsninger. De giver derfor en række bud på de faktorer, du som kvægbonde selv kan arbejde med allerede nu.

På markplan er rådet at kaste sig over efterafgrøder, der opfanger CO2 og øger indlejringen af kulstof i jorden. Du kan også håndtere husdyrgødning mere klimavenligt – således kan et effektivt flydelag eller en overdækning reducere emissionen af drivhusgasser fra gyllelagre.

Det er også godt for klimaet at udnytte husdyrgødningen til biogas, skriver Seges. Der er en særlig stor risiko for emission af lattergas, hvis jorden tilføres husdyrgødning, når jorden er våd. Timing af udbringningen efter vejrforholdene og anden gødskning er derfor vigtig.

Optimering er nøglen

Optimering er generelt vejen frem. I marken kommer det største bidrag til drivhusgasser fra tilført kvælstof. Derfor er det ifølge Seges vigtigt at optimere kvælstofanvendelsen.

Du kan med fordel beregne kvælstofbehovet så præcist som muligt i hver enkelt mark. Du kan også beregne markeffekten af udbragt husdyrgødning og tilpasse den supplerende gødskning derefter.

Et andet område, du kan kigge på, er dine afgrøder. Sammenlignet med etårige afgrøder kan kløvergræs og græs øge kulstofindholdet i jorden. Ligesom du kan øge kulstofindholdet ved at deltage i et lavbunds- eller vådområdeprojekt, råder Seges.

I stalden kan du optimere produktionen, så andelen af opdræt er det absolut nødvendige i forhold til produktionen. Du kan også optimere dit foder ved at mindske tab, mens et andet fif er at tilsætte fedt i foderet, da det reducerer vommens produktion af metan. Det gælder både for malkekøer og opdræt.

Hvis du tilpasser proteinindholdet i foderet, reducerer du også udledningen af klimagasser, lyder det.

Det kan du gøre nu

  • Etabler efterafgrøder
  • Optimer kvælstofanvendelsen
  • Så afgrøder som øger kulstofindholdet i jorden
  • Deltag i lavbunds- eller vådområdeprojekter
  • Håndter husdyrgødningen mere effektivt
  • Se på andelen af opdræt. Færre dyr per produceret liter mælk reducerer klimagas-emissionen
  • Tilpas foderet. Du kan både tilsætte mere fedt, tilpasse proteinindholdet eller generelt mindske spild

Kilde: Seges Kvæg

 

dbj

Demo kan hjælpe til valg af såmaskine

VKST viser et bredt udsnit af nye såmaskiner på en stor sådemo tirsdag den 3. september på Ny Lellinge ved Køge.

Sådan forebygger du havrerødsot i vintersæd

Fra 16. september kan forekomsten af bladlus i vinterbyg og -hvede i tidligt såede marker i milde områder følges. Bladlusene kan overføre havrerødsotvirus, oplyser Seges.

Høstdagene skal prioriteres

Høsten er i disse dage udfordret af regn og en ustabil vejrudsigt. Det kræver øget omtanke og fokus for bedst muligt resultat. Planteavlskonsulent giver gode råd til fokusområder.

Flottere smågrise og tilvækst på op imod 550 gram på nordjysk bedrift

Grisene har det godt på Nørregaard i Nordjylland. En del af æren tillægger gårdejer Ole Mathiasen sit samarbejde med DLG og Vilofoss, der har ført til et skifte af foder og mineralblandinger til smågrisene. Mavesundheden er gennem det seneste år forbedret, og tilvæksten er steget fra 480 gram til op imod 550 gram pr. dag.

KMP-fuldfoderanalyse – et billigt men godt alternativ til kemiske analyser

For at sikre sig, at fuldfoderet konstant holder den samme kvalitet, er det muligt at få foretaget en hurtig og billig analyse på Seges’ laboratorie i Skejby.

Majsen har rejst sig

Tilbage i maj måned stod væksten stille i majsen på grund af kulde, men kvælstoffet var stadig tilgængeligt i jorden, da vi fik vand og varme - og så gik det stærkt.

Transportører undersøger juridisk spor

Under torsdagens krisemøde hos grisetransportørerne blev det besluttet at afvente svar på en henvendelse til Fødevarestyrelsen, som man afleverede for flere uger siden. Derudover vil man undersøge, om et 48-timers krav er på linje med EU-regler.
Side 1 af 1606 (32120 artikler)Prev1234567160416051606Next