Kvægnoter: Forudser langsommere vækst i mælkeproduktion

EU-Kommissionen forudser en langsommere vækst i mælkeproduktionen i det næste årti som følge af større opmærksomhed omkring bæredygtighed, skriver L&F Mejerinoter ifølge mælkeritidende.dk.

Antallet af malkekøer forventes at blive reduceret med 1,4 millioner - svarende til seks procent - så der i 2030 vil være 21,7 millioner i EU og Storbritannien.

Mælkeudbyttet pr. ko forventes at stige med 1,2 procent til et årligt gennemsnit på 8.340 kilo.

Derfor forventes en årlig gennemsnitlig vækst i mælkeproduktionen på 0,6 procent. I 2030 vil den samlede mælkeforsyning i EU være på 179 millioner ton, 6 procent mere end i år, ifølge Kommissionens prognoser.

Arla Klimatjek: træk en liste i DMS nu

Kvægrådgivning Danmark minder om, at man senest på fredag den 31. januar skal trække tallene for blandt andet levendefødte han- og hundyr, fordelingen af døde og eventuelt indsatte kalve, hvis man skal blive klar til Arla Klimatjek.

- Den liste du skal bruge har aktuelt tallene for 2019, men pr. 01.02.20 skifter den, så tallene ikke længere repræsenterer året. Selvom du ikke skal udfylde Arlas Klimatjek nu, så sørg for at printe listen, så du har den til senere brug. Du finder listen under Analyser og lister - Analyseudskrifter - Sygdomsopgørelse, ungdyr, skriver kvægrådgivningen.

Ny udskrift i DMS sætter fokus på holdbarhed

Hvor gamle er køerne typisk, når de sættes ud, og hvornår i laktationen sker det?

De svar er det nu muligt at få med analyseudskriften »Holdbarhed« i DMS, som viser køernes holdbarhedsprofil i besætningen, skriver Seges i KvægNyt.

Holdbarhedsprofilerne hos køer kan bidrage til at vise, om der er gunstige eller ugunstige forhold indenfor hver laktation, som giver sig udslag i en lav eller høj udskiftning af køerne, lyder det fra videnscenteret, der anbefaler, at man sammenholder holdbarhedsanalysen med »Kvier-Produktion«.

- Udskriften »Kvier-Produktion« viser, hvor stort tab der er i kvieproduktionen, og hvor tabet opstår. Udskriften »Holdbarhed« viser, hvor længe disse kvier holder som køer.

Hold fokus på væskebalancen – også om vinteren

Vestjysk Kvæg minder om, at væskebalancen hos dine kalve er vigtig både sommer og vinter.

- Det er lige meget, om man er fire dage eller fire uger – hvis der mangler væske, kan man ikke udnytte næringen godt nok, skriver rådgivningsvirksomheden.

- Giv altid kalvene adgang til frisk vand. Er temperaturen under nul, kræver det ekstra arbejde, men det er nødvendigt for, at de stadig kan vokse og holde sundheden, når vinteren er over os. Manglende vækst i de kolde måneder kan blive dyrt på sigt.

Læs også