Grovfoderekskursion I Vendsyssel

Årets Grovfoderekskursion bliver i år afholdt i Hjørring og Løkken den 12. juni.

Tirsdag den 12. juni byder Seges til Grovfoderekskursion i Vendsyssel. I år med besøg på Nr. Haugaard I/S ved Magne og Vagn Brasholt. Og ved Mads Sørensen på Kærgården i Løkken. 
Dagen bliver fyldt med faglige indspark om alt fra mark til stald.

Jerseybesætning

Første besøg er ved Nr. Haugaard I/S i Hjørring.
Stedet er ejet af to generationer, Gitte Døi og Vagn Brasholt samt Kirsten og Magne Brasholt.
Familien driver 335 hektar jord, hvoraf de 225 er ejet og resten forpagtet. Jorden varierer fra det skarpeste sand til det stiveste ler, hvoraf hovedparten af jorden er JB 2-4.
På omkring 40 procent af jorden produceres grovfoder hvoraf slætgræs og majsensilage udgør halvdelen hver. Cirka 50 procent af arealet dyrkes med salgsafgrøder. Herforuden er der lidt vedvarende græs.
Størstedelen af markarbejdet udfører familien selv. Far Magne har ansvaret i marken mens Vagn passer køerne.
Nr. Haugaard har 320 jerseykøer og 300 kvier.

I/S mellem fra og søn

Livet som landmand starter for Magne i 1981, hvor han køber en ejendom med 90 køer i bindestald og 32 hektar jord. Frem til 2010 køber han løbende mere jord til, og har på det tidspunkt 125 hektar. I 2012 bliver Nr. Haugaard købt med 85 hektar jord og sønnen Vagn kommer med i et I/S.
Året efter købes en naboejendom med 43 hektar jord, hvor husene et par år efter bliver solgt fra.
Igen i 2016 købes en ejendom 13 kilometer fra Nr. Haugaard med 25 hektar jord til. Denne ejendom er i år blevet solgt og Magne og Vagn har i stedet købt 37 hektar jord i nærheden.
På stedet er der foruden far og søn ansat en fodermester, en markmand og en elev, foruden to weekendafløsere og en skoledreng.

Fokus i mark og stald

Grovfoderekskursionen starter ved Magne og Vagn. Deltagerne deles i seks grupper, som går rundt til de forskellige demonstrationer.
Der vil blandt andet være fokus på køreskader og stubhøjde i græsblandinger, reduceret/pløjefri dyrkning og sikkerhed ved arbejde i siloanlæg, foruden shredlage og snitlængde i majs. Så kommer der et emne om biogasgylle med alt fra økonomi, kalium, kulstof og fiberfraktionen. Herudover er der emner om lagerstyring, In-line NIR, Restfoder, Goldkofodring, Videoovervågning og fremstillingspris.

Frokost og valg

Deltagerne kører i samlet flok til besøg nummer to, som starter med frokost og årsmøde med valg til Specialudvalget for Foderproduktion og Græsmarksdrift.
Herefter får vært Mads Sørensen ordet. Han vil fortælle om Kærgård, som han sammen med hustruen Malene ejer i Løkken, som tredje generation.
I 2003 købte Mads nabogården Drivsholm. Året efter laver han I/S sammen med sin far, Mogens Sørensen, med de 60 hektar jord og 80 køer som hører til ejendommen. Samtidig bygger de ny stald med plads til 235 køer.
I 2006 køber de 60 køer fra en besætning og goldkøerne kommer til at gå i den gamle kostald. Mads køber yderligere 40 hektar jord i august og 60 hektar jord i i november 2008.
Fem år efter køber Mads sin far ud. Kostalden udvides med 140 sengebåde og goldkøerne kommer retur til den nye stald. Sidste år valgte Mads at køre med reduceret opdræt, og reducerede kvierne fra 398 til 298 styk for at sænke udskiftningsprocenten og dyrene mere plads. 
De 40 procent af køerne med det laveste NTM insemineres med kødkvæg. Kvier med over 13 i NTM insemineres med kønssorteret sæd.
I dag er der 375 holsteinkøer. Tyrekalvene og kødkvægskrydsningerne sælges til en nabo når de er 14 dage gamle. 

Friskanalyser og hestebønner

Ejendommen drives med 255 hektar jord hvoraf de 229 er ejet. Halvdelen af jorden er JB 2, en fjerdedel JB 3 og en fjerdedel JB 4. Langt hovedparten af jorden, 249 hektar, ligger under tre kilometer fra ejendommen.
Man pløjer, sprøjter, køre gødning og harver selv. Resten udføres af maskinstationen.
Kærgård har ansat en driftsleder, to medhjælpere, tre skoledrenge og så hjælper far Mogens også til.
På ejendommen vil der på Grovfoderekskursionen være fokus på gødskning i majs, kortlægning af ukrudt, bælgplanteandel og gødskning af kløvergræs, slætstrategi, friskanalyser og hestebønner. Herforuden rådgivning, rottebekæmpelse, renovering af siloanlæg og optimering af energiforbruget.

Mød firmaerne bag

Grovfoderekskursionen er arrangeret af Seges. 
En række sponsorer er klar på dagen. Blandt andet AgroIntelli, LG, Byggeri & Teknik I/S, Viking, LandboNord, DSV, Nomus, KWS, NCC, DLF, Vogn Maskinstation, Kem-tek, Volmer og Gl. Buurholt Hovedgaard.
Læs mere om dagen og se programmet på seges.dk.
 

 

Læs også