Hent vejledning i opdræt af ungtyre

KVÆG Center for Frilandsdyr har i samarbejde med Aarhus Universitet og Seges udgivet fem faktaark om produktion af økologiske ungtyre af malkekvægrace.

Arkene har fokus på alt fra økonomi, foderstrategi, håndtering, slagtealder og klimaberegninger.

Ifølge Friland, er oksekød en af de fødevarer, der har størst klimabelastning. Det er derfor vigtigt at vide omfanget af klimabelastningen ved forskellige strategier og den økonomiske konsekvens.

Fakta-arkene er finansieret af Fonden for Økologisk Landbrug og Kvægafgiftsfonden, og de kan findes via friland.dk.

cab

Læs også

Vombeskyttet aminosyrer kan dække den højtydende malkekos behov
Råproteinindholdet kan sænkes uden at gå på kompromis med ydelsen
Skær den dårligst betalte mælk fra
Årsmødet livestreames på mandag
+1,6 kroner pr. ko om dagen ved skift til non-GM
Få mere protein ud af kløvergræsset