Højere bidrag pr. ko

- Der skal yderligere fart på digitaliseringen til gavn for kvægbrugerne, lød det fra formanden for L&F Kvæg ved det fynske årsmøde.

Kvægbruget står overfor mange udfordringer i fremtiden, men også muligheder. Det gælder ikke mindst klimaaftryk, registreringer, men også på optimering af produktionsstyringen, hvor digitalisering vil være et vigtigt værktøj både i udvikling af dataområdet og i hele foderdelen.

- DMS er det samlende redskab for landmandens produktionsstyring, men skal udvikles og gøres mere intuitivt og brugervenligt at bruge. Det koster penge, men desværre er der færre fondsmidler til udvikling og forskning samt færre køer. Derfor har valget enten været en mindre nyudvikling af DMS eller at hæve kobidraget.

- Vi har i L&F Kvægs sektorbestyrelse valgt det sidste, oplyste formanden, Christian Lund ved det fynsk kvægårsmøde.

Kobidraget, der ikke er hævet siden 2012, sættes med virkning fra 1. januar op med tre kroner.

Kvægbrugerne skal derfor yderligere til lommerne, idet bidraget til Landbrug & Fødevarer, Kvæg, nu stiger fra 35,9 kroner til 38,8 kroner pr. ko.

 

Strategiske mål

Overfor de godt 100 fynske kvægbrugere slog kvægformanden fast, at innovation er afgørende for fremtidens kvægbrug, og han remsede de øvrige strategiske mål op, som L&F Kvæg har sat for 2020.

- Vi er endnu ikke helt i mål, men er godt på vej. Et af målene er netop en konkurrencedygtig produktion og profitable investeringer. Den skal samtidig være klima-, miljø- og dyrevenlig og alt sammen i tæt og positiv dialog med forbrugerne.

- Og derfor, kære kolleger, vi får godt nok syv milliarder i tilskud årligt, men dem omsætter vi til 70 milliarder i samfundet. Den historie skal vi fortælle, understregede Christian Lund.

 

Som VAR-systemet

Den nye formand for Fynsk Kvæg, Peter Høj, var på linje med landsformanden.

- Vi gør det rigtigt godt, og vi er lysår foran vores kolleger i andre lande. Vi tilbyder produkter, som er bedre. Men det er en velbevaret hemmelighed i samfundet, og vi skal fortsat forvente at møde flere krav, påpegede han i sin beretning og brugte et eksempel fra fodboldens verden.

- Vi ved, hvordan vi lige nøjagtigt, skal passe vore dyr og hvor lidt medicin vi skal bruge. Vi ved, hvad vi bruger af gødning, og hvor lidt vi belaster klimaet. Alligevel skal I, som fodbolddommerne, kunne leve med, at forbrugerne godt lige vil se jeres bedømmelse en gang mere, pointerede han med henvisning til det såkaldte VAR-system, hvor en dommer har mulighed for se sin kendelse igen, og måske ændre den.

- Vi skal kunne tåle at blive set i kortene.

Alligevel var de fynske kvægbrugeres formands bedste råd til sine kolleger at tage den med ro.

- Tænk på de små ting ind, som I arbejder med i dagligdagen. Ikke gå i panik, og køb en el-dreven foderblander eller andre store investeringer, der ikke giver afkast i bedriften. I skal nok få redskaber fra jeres rådgivning og Seges, som I kan bruge i den fremtidige produktion, hvor der helt sikkert kommer nye krav og parametre, som I skal agere efter.

Læs også