bannerPos

Hørfrø har løftet ydelsen fra 30 til 40 kg mælk

Siden efteråret 2019 tildeles Easylin til nykælvere i de første 70-80 dage af laktationen via en særskilt streng i malkerobotten.
01-09-2020 08:31

Mælkeproducent Holger Hedelund fra Ry har øget den gennemsnitlige ydelse pr. dag i sin holsteinbesætning fra 30 til 40 kg mælk. Virkemidlet er ekstruderet hørfrø i foderet.

-Du er, hvad du spiser - det gælder også for køerne. Siden mine køer får hørfrø de første 70-80 dage af laktationen, oplever jeg ikke alene en stor ydelsesfremgang i besætningen, men også lavere celletal og mindre digital dermatitis hos mine køer, fortæller Holger Hedelund, som er 60 år og driver en mælkeproduktionsejendom ved Ry med 200 holsteinkøer og 160 hektar jord.

Køerne får ekstruderet hørfrø – det vil sige hørfrø, hvor mere og flere af de gode omega 3-fedtsyrer i frøet bliver tilgængelige efter en teknisk og patenteret forarbejdning.

Uudnyttet potentiale i besætningen

Det er cirka tre år siden, at Holger Hedelund blev præsenteret for ekstruderet hørfrø, som er et produkt, der handles under navnet Easylin i Danmark.

Her spottede Jesper Bering et uudnyttet potentiale i Holger Hedelunds besætning. Jesper Bering har en fortid i grovvarerbranchen og er direktør i Norden AgriCore, som er importør og forhandler af Easylin.

I starten blev der tildelt Easylin til samtlige køer i lille dosis. Det gav både en højere ydelse, bedre bentøj og en bedre reproduktion, men omkostningen gjorde, at Holger Hedelund droppede produktet i en periode.

- Det var også lidt besværligt manuelt at skovle produktet fra en bigbag og over i fodervognen, erkender han og fortsætter:

-Ydelsen faldt, da vi stoppede. Jeg hilste det derfor velkomment, da Brdr. Ewers sagde ja til at lave en specialblanding med Easylin, som nymalkerne siden efteråret 2019 har fået særskilt i en streng i malkerobotten. Det er meget nemmere. I den forbindelse valgte vi udelukkende at give specialproduktet til køerne i de første 70-80 dage af laktationen. Det er nemlig her, vi oplever den største effekt på ydelsen. Især hos andengangskælvere. Jeg ved ikke hvorfor, men alt tyder på, at det er vigtigt at komme godt fra start, forklarer Holger Hedelund.

Da han startede i efteråret 2019 lå gennemsnitsydelsen på 10.000 kg EKM. I juli 2020 er den 11.500 kg EKM. Ydelsen forventes at ligge på 12.000 kg EKM, når året er omme. Celletallet er faldet til 140.000, og protein- og fedtprocent er ikke påvirket af det nye specialfoder.

Easylin indeholder mindst 60 procent ekstruderet hørfrø

Foderet hos Holger Hedelund har hele tiden været majs, græs og proteinmix på foderbordet. I robotten får køerne en A-blanding, som bliver erstattet af specialblandingen med Easylin hos nykælverne, og doseringen er 2,5 kg pr. ko pr. dag, hvoraf mindst 60 procent er hørfrø, der er afhængig af Omega 3-indholdet i råvaren. Resten er bærestoffer såsom hvedeklid.

Selvom Holger Hedelund, og ikke mindst hans gårdråd, har været skeptiske over den ekstra omkostning, så må de bare erkende, at det kan betale sig på bundlinjen, og ikke mindst også for dyrenes sundhed og trivsel, som dog er noget sværere at måle og veje.

Endnu et plus for Holger Hedelund er nemlig, at besætningen også er sluppet af med ketose.

Lavere klimaaftryk 

Brugen af Easylin i besætningen betyder også et lavere klimaaftryk pr. kg mælk, siger Nordan AgriCore til Anette Eckholdt, som er freelancejournalist for virksomheden.

Dels på grund af den højere mælkeydelse. men også fordi ekstruderet hørfrø reducerer køernes metanudledning.

Det er kendt fra danske forsøg, at man kan reducere koens metanudledning med forskellige former for fedt i foderrationen, og at nogle fedtsammensætninger virker bedre end andre. I udenlandske forsøg ligger ekstruderet hørfrø som fedtkilde meget højt i metanreduktion, oplyser Nordan AgriCore.

Jesper Bering, bekræfter, at danske universiteter ikke har lavet forsøg med ekstruderet hørfrø, men effekten på både ydelse og klima er veldokumenteret i både USA og Europa. I en FN-rapport omtales en metanreduktion på mellem 10 og 30 procent, og i Danmark har Nordan AgriCore via mælkeinfo rapporter, som dokumentation for reduktioner mellem 20 og 24 procent af besætningens metanudledninger.

-Vi producerer både konventionel og økologisk Easylin i Tyskland, Frankrig og Schweiz, som har 25 års erfaring med produktet. De har patenteret metoden og målrettet forarbejdningen mod at gøre Omega 3-fedtsyrerne maksimalt tilgængelige, fortæller Jesper Bering og uddyber:

- Det forarbejdede hørfrø bliver således fire gange mere effektivt end ren hørfrøolie med hensyn til effekten af Omega 3-fedtsyrer på dyret. Med Easylin kan man således reducere brugen af andre fedt og proteinkilder, lyder det.

teba

Holger Hedelund

Fakta om produktionen ved Holger Hedelund, Ry.

Holger Hedelund, selvstændig siden 1981

200 holsteinkøer + opdræt

Tre Lely robotter siden 2009

Ydelse juli 2020: 11.500 kg. 3.90% fedt og 3,57% protein

Celletal: 140.000

Mejeri: Arla

Jord: 160 ha med græs og majs, som passes af sønnen, som driver maskinstation

Medarbejdere: en fodermester, som arbejder fra kl. 8.30 til kl.17

Bruger kønssorteret sæd

De 20 procent dårligste køer krydses med blåkvæg. Tyrekalve sælges

Easylin

Analyse af Easylin

Easylin er et ekstruderede hørfrøprodukt med et meget højt indhold af Omega 3-fedtsyrer.

Easylin er godkendt i EU som et metan-reducerende produkt.

Bedre fodereffektivitet, sundhed og ydelse.

Råfedt: 25% i alle produkter

Råprotein: 17,5% til 48%

Anvendelse: Kvæg, svin og fjerkræ.

(Kilde: Nordan AgriCore Aps)

Pladsen til solcelle-anlæg strammer til

Særligt i landområderne omkring de store byer bør lodsejere, der er interesseret i at opsætte solceller, sætte i gang nu, siger rådgiver. Han vurderer, at Danmarks behov for solenergi ser ud til at være opfyldt i 2025.

Logistik og motivation

Mens logistikken er tænkt ned til mindste detalje, er Lean og medarbejdermotivation to af nøgleordene på Hestbækgaarden ved Farsø.

Dent-majs klar til sæson 20/21

Dent-majsens fordele med højt stivelsesindhold og stor fordøjelighed i koens vom kan nu udnyttes under nordiske himmelstrøg, oplyser firma.

Biogasbranche ser stort potentiale i nyt klimaudspil

CO2-differentierede kilometerafgifter for lastbiler skaber gode muligheder for at få gang i den grønne omstilling af den tunge transport, lyder det fra Henrik Høegh, formand for Biogas Danmark.

Nu sætter høstpresset ind i USA

Høsten med sojabønner og majs i USA er i gang, og det sætter pres på afgrødepriserne hen mod ugens afslutning. De generelle informationer i markedet er dog ikke prissvage, og der er derfor grænser for, hvor langt ned afgrødepriserne kan falde på den lidt længere bane.

Trådløse temperaturspyd rammer plet

StackView får nye trådløse funktioner. Opgraderingen kan både nye og eksisterende kunder få glæde af.
Side 1 af 1930 (38597 artikler)Prev1234567192819291930Next