bannerPos

Her er landsresultatet for ydelseskontrollen

Gennemsnitsydelsen pr. ko er steget med 10 kg EKM i kontrolåret 2019/2020.
18-11-2020 10:54

10 kg EKM mere end sidste år og 1.267 årskøer mere. Det er to af resultaterne fra RYK’s kontrolår 2019/2020, der ikke byder på de store ændringer i forhold til året før.

Landsresultatet for ydelseskontrollen i kontrolåret 2019/2020 er netop offentliggjort af RYK, og viser kun meget beskedne ændringer i forhold til året før.

De 513.825 årskøer har i gennemsnit leveret 10.504 kg mælk, 450 kg fedt og 378 kg protein, i alt 828 kg fedt plus protein.

Det er 36 kg mælk mere end året før, 1 kg fedt mindre og 2 kilo protein mere.

Omregnet til EKM er resultatet 11.042 kg, hvilket er 10 kg mere end i 18/19.

Der er i alt 513.825 årskøer med i det endelige resultat. Det er 1.267 flere end året før.

Antallet af driftsenheder er til gengæld faldet med 111 til 2.262, mens gennemsnitsstørrelsen er vokset med 11 til 227 køer.

Omkring 90 procent af landets køer indgår i ydelsekontrollen.

Holstein står for fremgangen

Holstein er den højest ydende race med 11.182 kg mælk og 11.365 kg EKM. Holsteinkøerne har i årets løb øget ydelsen med 59 kg, fastholdt kg fedt og lagt 2 kg på proteinet. Ydelsen i de renracede Holstein-driftsenheder er steget med 120 kg mælk, 3 kg fedt og 4 kg protein.

Jersey øger antallet med 1.088 køer til 66.775. For Jersey er der tale om en tilbagegang i kg værdistof på 4 kg, som skyldes en tilsvarende nedgang i kg fedt. Protein og mælk er uændret fra året før. Jerseykøerne har ydet 9.859 kg EKM – en tilbagegang på 46 kg.

For Rød Dansk Malkerace er der tilbagegang over hele linjen: Mælk med 18 kg, fedt med 5 kg, og protein med 2 kg. I værdistof er årsydelsen 783 kg, og omregnet til EKM er det 10.379 kg. Der er 831 færre RDM-køer i forhold til kontrolåret 18/19.

Der er lidt flere krydsningskøer end året før, nu 62.321. De har i gennemsnit leveret  11 kg mælk mindre, 3 kg fedt mindre, mens der er plus 1 kg protein. Årsydelsen i kg EKM er 10.589 - 26 kg mindre end året før.

Fordeling

Opgjort på antal driftsenheder har Holstein og de blandede hver cirka 42 procent. Blandede driftsenheder har i gennemsnit 256 køer. 48 procent af de ydelseskontrollerede malkekøer står i blandede driftsenheder.

RYK forventer at offentliggøre årsberetningen omkring den 15. december. Her vil man kunne finde tal på højtydende køer og ydelser for de enkelte driftsenheder.

cc

Det er ekspropriation

Der er tale om åbenlys ekspropriation, lyder det fra Bæredygtigt Landbrug i et høringssvar om regeringens nye lovforslag, der skal legalisere aflivning af alle mink.

Minister sætter ministerium til at undersøge sig selv

Miljøminister Lea Wermelin (S) har bedt sine embedsmænd om at vurdere, hvorvidt der var hjemmel i loven til at tage beslutning om at grave døde mink ned uden miljøgodkendelse. I Miljøstyrelsen har man ellers allerede vurderet, at der er hjemmel i loven til beslutningen.

Vestsjællandsk forbud mod godkendte pesticider

Flere landmænd i Slagelse Kommune må ikke bruge pesticider på deres ejendom, fordi kommunen vil beskytte grundvand, der samtidig bruges til at fortynde spildevand fra olieindustrien.

OPEC-forhandlinger kan ramme olieprisen

Grundlaget for OPEC-landenes produktion fra januar 2021 lægges over de næste dage, vurderer chefstrateg i Nykredit.

Intelligente kameraer skal sikre GPS’er

På Smedshauge ved Lemvig er maskinhuset blevet udstyret med fire intelligente kameraer, der skal sikre mod ubudne gæster.

Wermelin vil rydde op i Miljøstyrelsen

En redegørelse om drikkevandsdispensationer fra Miljøstyrelsen udløser skarp kritik fra miljøminister Lea Wermelin. Styrelsen har i mange år forvaltet drikkevandsdispensationer i strid med EU-reglerne.

Ukendskab til loven fritager ikke statsministeren for ansvaret

Ukendskab til (grund)loven fritager selvfølgelig ikke regeringen og statsministeren for at bære ansvaret for en ordre, der eksekveres med militærets og politiets assistance.

Minivådområder giver signalforvirring

Enten er nitratkvælstof skadeligt eller også er det ikke. Begge dele kan ikke være sandt.

Generelt sprøjteforbud i BNBO vil kræve ny lovgivning

Mens der bliver forhandlet BNBO-aftaler, er det vigtigt, at det kommer frem, at regeringen lige nu mangler lovhjemmel til at gennemføre et generelt sprøjteforbud i BNBO, lyder det fra advokat Hans Sønderby, der repræsenterer Bæredygtigt Grundvandsbeskyttelse. Et eventuelt generelt forbud kan komme på tale fra 2023.

Mere hvede fra USA

De lukrative afregningspriser for hvede får amerikanske landmænd til at så mere hvede end normalt. Selvom udbuddet med hvede kan gå op i 2021, så følger efterspørgslen med, og derfor ser jeg det ikke som helt usandsynligt, at vi skal se hvedeprisen søge tilbage mod de topniveauer, der senest gjorde sig gældende tilbage i 2012.
Side 1 af 1984 (39671 artikler)Prev1234567198219831984Next