Her er landsresultatet for ydelseskontrollen

10 kg EKM mere end sidste år og 1.267 årskøer mere. Det er to af resultaterne fra RYK’s kontrolår 2019/2020, der ikke byder på de store ændringer i forhold til året før.

Landsresultatet for ydelseskontrollen i kontrolåret 2019/2020 er netop offentliggjort af RYK, og viser kun meget beskedne ændringer i forhold til året før.

De 513.825 årskøer har i gennemsnit leveret 10.504 kg mælk, 450 kg fedt og 378 kg protein, i alt 828 kg fedt plus protein.

Det er 36 kg mælk mere end året før, 1 kg fedt mindre og 2 kilo protein mere.

Omregnet til EKM er resultatet 11.042 kg, hvilket er 10 kg mere end i 18/19.

Der er i alt 513.825 årskøer med i det endelige resultat. Det er 1.267 flere end året før.

Antallet af driftsenheder er til gengæld faldet med 111 til 2.262, mens gennemsnitsstørrelsen er vokset med 11 til 227 køer.

Omkring 90 procent af landets køer indgår i ydelsekontrollen.

Holstein står for fremgangen

Holstein er den højest ydende race med 11.182 kg mælk og 11.365 kg EKM. Holsteinkøerne har i årets løb øget ydelsen med 59 kg, fastholdt kg fedt og lagt 2 kg på proteinet. Ydelsen i de renracede Holstein-driftsenheder er steget med 120 kg mælk, 3 kg fedt og 4 kg protein.

Jersey øger antallet med 1.088 køer til 66.775. For Jersey er der tale om en tilbagegang i kg værdistof på 4 kg, som skyldes en tilsvarende nedgang i kg fedt. Protein og mælk er uændret fra året før. Jerseykøerne har ydet 9.859 kg EKM – en tilbagegang på 46 kg.

For Rød Dansk Malkerace er der tilbagegang over hele linjen: Mælk med 18 kg, fedt med 5 kg, og protein med 2 kg. I værdistof er årsydelsen 783 kg, og omregnet til EKM er det 10.379 kg. Der er 831 færre RDM-køer i forhold til kontrolåret 18/19.

Der er lidt flere krydsningskøer end året før, nu 62.321. De har i gennemsnit leveret  11 kg mælk mindre, 3 kg fedt mindre, mens der er plus 1 kg protein. Årsydelsen i kg EKM er 10.589 - 26 kg mindre end året før.

Fordeling

Opgjort på antal driftsenheder har Holstein og de blandede hver cirka 42 procent. Blandede driftsenheder har i gennemsnit 256 køer. 48 procent af de ydelseskontrollerede malkekøer står i blandede driftsenheder.

RYK forventer at offentliggøre årsberetningen omkring den 15. december. Her vil man kunne finde tal på højtydende køer og ydelser for de enkelte driftsenheder.

cc

Læs også

Slagteri vil tilbyde kød fra 15.000 danske kvier
Løse fodermidler i malkerobotten sænker foderudgiften
Vacciner reducerede mastitis-udfordringer
Mit kvæghold er godt for både klima og den vilde natur
Tal for 2020 er klar: Prisen på mælk faldt tre procent
Rabobank: Lys fremtid for mejeriindustrien