Mælkeproducent laver budgetter for sin egen skyld

Selvom det er et krav fra banken at lægge budgetter, er de også et nyttigt redskab for en selv. Ambitiøse og langtrækkende budgetter giver overblik over bedriftens retning, ro i maven og velvilje hos bankrådgiveren, mener nordjysk mælkeproducent.

Det kribler formentlig ikke i fingrene hos de fleste landmænd ved tanken om at skulle udfærdige figurer og talfiflerier i Excel, men det er et nødvendigt redskab, der kan skubbe bedriften i den rigtige retning – både hvad angår udvikling og indtjening.

Det fortalte mælkeproducent Brian Fruergaard-Roed, som driver Grøndalsgård med 390 årskøer og 405 hektar ved Nørager i Himmerland, på et dialogmøde for mælke- og kvægproducenter hos LMO tirsdag.

- Det er i budgettet, at man kommer ned i sine egne tal og får et indblik i, hvad der skal arbejdes på næste år. Hvert år nyder jeg at lave budgetterne, og jeg kan se, at det driver mig fremad, og jeg får blik for, hvor jeg skal hen, fortalte Brian Fruergaard-Roed til de godt 40 fremmødte.

Hellere ambitiøs end komfortabel

Temaet for mødet var robusthed på bedriften, og for Brian Fruergaard-Roed, der har en sund økonomi og overskud på bundlinjen, er budgetterne et af de markante værktøjer i jagten på den gode likviditet.

- Når man står foran det kommende års budget, kan man vælge enten at lægge udsigterne på et komfortabelt niveau, eller man kan være ambitiøs. Jeg hælder til det sidste, og jeg kan se, at jeg kommer lettere til forbedrede resultater, hvis jeg tænker sådan fra starten af, sagde han.

- Hvis ikke man er ambitiøs, kan man heller ikke rigtig stole på det alligevel. For spørgsmålet er, hvem man laver budgettet for – sig selv eller banken. Jeg laver det for min egen skyld, for ellers er det ikke meget værd at bruge tid på.

Sundt forhold i banken

I tråd med temaet lagde Brian Fruergaard-Roed vægt på, at et godt forhold til banken var et af de bærende elementer i at have en robust bedrift.

- Likviditeten sikres ved at have et rigtig godt forhold til banken, så man kan modstå de udsving, der nu en gang kommer, fortalte han og uddybede, at forholdet til banken var i god gænge, fordi han blandt andet udfærdigede omfattende ledelsesberetninger, der gav indsigt i A-Z om bedriftens forhenværende og fremtidige resultater.

- Budgettet er en lang proces, der for mig starter, når vi får prognosen fra Seges. Her indlæser vi tallene, og hvis budgettet kommer til at skride, fordi mælkeprisen ender på noget andet for året, ja så er det sådan det er – der har jeg heldigvis en bank, der støtter mig og tror på mig. Men er det derimod produktionen, der halter, ja så peger pilen på mig, og så må jeg kigge indad for at rette op på de fejl eller mangler, der kan være.

Femårsplaner sikrer ro i maven

For år tilbage begyndte Brian Fruergaard-Roed også at udfærdige femårsbudgetter. En del af tallene er gengangere fra forrige år, mens andre regnes igennem år for år. Budgettet opdateres årligt, så det ruller foran Brian Fruergaard-Roed.

- Det er rart at have en pil at gå efter, og det giver en mental ro og robusthed. Jeg ved, hvor jeg er på vej hen, og samtidig glæder det banken, at de kan se en sund bedrift, hvor de nok skal få deres penge tilbage igen, sagde han.

Mælkeproducenten fortalte blandt andet, at han netop er ved at lave en forpagtningsaftale på mere jord.

- Der kan jeg tydeligt se, at de yderligere hektar støtter op om mine fremtidige budgetter. Det giver mig et klart billede af, om det hænger sammen eller ej, lød det.

 

Læs også