bannerPos

Mindre plads og mindre metan

Arealet til foderproduktion og udledningen af metan er kvægbrugernes to store udfordringer, mener Katherine Richardson. Arkivfoto: Christian Carus
10-11-2020 10:59

Dansk mælke- og kvægproduktion har fortsat en fremtid, spår formanden for L&F’s Klima-Advisory Board, men skrumpende landbrugsareal og øgede krav til klimabelastning kræver, at der tænkes i nye baner.

- Selvom vi vil se en stor vækst i plantebaserede produkter fremover, vil der fortsat være et marked for mælk og oksekød. Derfor tror jeg, at danske mælke- og kvægproducenter fortsat vil være bidragydere til fødevareproduktionen i fremtiden. Udfordringen er dog, at der i 2050 vil være langt mindre areal til landbrug end i dag, og derfor er kvægbruget nødt til at tænke i nye baner, lyder det fra Katherine Richardson, formand for L&F’s Klima-Advisory Board i Kvægnyt.

Udover at være formand for advisory boardet, er Katherine Richardson leder af Københavns Universitets Sustainability Center samt medlem af Klimarådet.

Hun nævner alternative fodertyper som eksempelvis tang til at imødekomme udfordringerne med mindre arealer, da det kræver mindre plads at producere end græs og majs.

Metanreduktion

Mens pladsen bliver mindre, bliver en af producenternes andre store opgaver at reducere miljø- og klimabelastningen. Herunder køernes metanudledning.

- Metanen bidrager til drivhuseffekten, og derfor skal udledningen mindskes – der er ingen vej udenom. Det kan eksempelvis ske ved, at køerne opholder sig indendørs i gastætte produktionsfaciliteter, hvor gassen opsamles i særlige anlæg. Ideelt set mener jeg faktisk ikke, at kvægproduktion bør foregå i det fri, selvom der selvsagt også er dyreetiske hensyn at tage, siger Katherine Richardson.

Mangler teknologi og rammer

Hvis omstillingen til lavere klimabelastning skal komme i mål, kræver det dog ikke kun en stor indsats for kvægbrugerne. Også de teknologiske løsninger og erhvervsmæssige rammer skal på plads.

- Vi skal have langt mere forskning i nye fodertyper og metoder til reduktion af metan fra køerne. Vi skal også opbygge en erhvervsmæssig struktur, som gør det langt mere attraktivt for producenterne at investere i omlægning til en mere miljøvenlig produktion, hvor eksempelvis drivhusgasser ikke kan udledes i miljøet, siger Katherine Richardson.

cc

Landbrug & Fødevarers advisory board for klima

Etableret i 2019 for at rådgive og inspirere til at komme i mål med visionen om et klimaneutralt fødevareerhverv.

Boardet består af forskere, grønne organisationer, repræsentanter fra andre brancher, fagbevægelse og detailsektoren.

Nye tilskudsmuligheder til energioptimering på landbrugsbedrifter

I første kvartal af 2021 bliver det igen muligt at søge tilskud til at gennemføre energibesparende tiltag i virksomheder. Tilskuddet kommer fra Energistyrelsens nye erhvervspulje, som afsætter 605 millioner kroner i tilskud til energieffektiviseringer i det kommende år.

Vandets pH betyder overraskende meget for midlernes effekt

- Det er en øjenåbner at se, hvad regulering af sprøjtevandets hårdhed betyder for virkning af midlerne. Det kan for eksempel reducere forbruget af glyphosat, fortæller planteavlskonsulent Bente Andersen.

Vores klimaregnskab understreger behovet for grøn omstilling

Ringkøbing-Skjern Kommune er begyndt at inddrage landbrug, skovbrug og affald i sit klimaregnskab. Det tegner et knapt så grønt billede af kommunen, der er i dialog med landbruget for at indfri sit mål om at blive 100 procent fossilfri i 2040.

Det er ekspropriation

Der er tale om åbenlys ekspropriation, lyder det fra Bæredygtigt Landbrug i et høringssvar om regeringens nye lovforslag, der skal legalisere aflivning af alle mink.

Minister sætter ministerium til at undersøge sig selv

Miljøminister Lea Wermelin (S) har bedt sine embedsmænd om at vurdere, hvorvidt der var hjemmel i loven til at tage beslutning om at grave døde mink ned uden miljøgodkendelse. I Miljøstyrelsen har man ellers allerede vurderet, at der er hjemmel i loven til beslutningen.

Vestsjællandsk forbud mod godkendte pesticider

Flere landmænd i Slagelse Kommune må ikke bruge pesticider på deres ejendom, fordi kommunen vil beskytte grundvand, der samtidig bruges til at fortynde spildevand fra olieindustrien.
Side 1 af 1984 (39678 artikler)Prev1234567198219831984Next