Ny ansøgningsrunde til modernisering af kvægstalde

Vi har brug for moderne stalde, men søg kun hvis dit projekt kan færdiggøres inden for de næste to år, opfordrer kvægformand Christian Lund.

Den 4. september åbnede ansøgningsrunden for tilskud til modernisering af kvægstalde 2020. 

Formand for L&F Kvæg, Christian Lund understreger, at det er vigtigt, at undgå urealistiske ansøgninger, så pengene reelt kommer ud at arbejde, og ordningen resulterer i flere moderne og miljøeffektive danske kvægstalde.

Der er som udgangspunkt to år til at færdiggøre projekter, der får tilskud under ordningen. På grund af EU-regler er det ikke muligt at få forlænget projekterne til mere end udgangen af 2023, og det stiller krav, påpeger Christian Lund i nyhedsbrevet KvægNyt nr. 16.

Tilskud til nybyg – ikke ombyg af stalde

Ordningen har til formål at reducere miljøpåvirkningen fra kvægsektoren, ved at reducere ammoniakudledningen fra stalden og styrke bedrifternes levedygtighed, produktivitet og ressourceeffektivitet. Derfor skal projektet indeholde ammoniakreducerende miljøteknologi. Der gives både tilskud til malkekvægs- og slagtekalvebedrifter. Projekter vedrørende ombygning eller totalrenovering af eksisterende staldanlæg kan ikke få tilskud.

Det er muligt at søge tilskud til:
● Etablering af stald til malkekvæg med tilhørende malkefaciliteter
● Etablering af stald til malkekvæg
● Etablering af stald til slagtekalve og/eller småkalve

Tilskuddet udgør 20 procent af de tilskudsberettigede udgifter. Resten finansieres af landmanden. I alt er der afsat 85 mio. kr. i puljen.

Ansøgningsperioden udløber 30. oktober 2020. Ordningen er en del af det danske landdistriktsprogram og er medfinansieret af EU.
 

Læs også