bannerPos

Mindre mælkefeber om sommeren

Jersey-besætninger oplever færre tilfælde af mælkefeber om sommeren, viser nye data. Arkivfoto
25-08-2020 11:14

Nye data viser, at jersey-besætninger oplever færre tilfælde af mælkefeber om sommeren.

Seges har netop opgjort antallet af køer med mælkefeber i perioden 2016-2019 på data fra Kvægdatabasen.

Materialet omfatter data fra i alt 218.000 kælvninger hos stor race og knap 30.000 kælvninger hos jersey.

En opgørelse på tværs af alle data uanset kælvningsnummer viser, at Jersey skiller sig ud med betydeligt flere tilfælde af mælkefeber end stor race. Samlet opstår der mælkefeber ved 5,2 procent af kælvningerne hos jersey mod 3,9 procent hos stor race.

Resultaterne bekræfter mange tidligere opgørelser, som også viser, at risikoen for mælkefeber er størst hos jersey, skriver Seges.

I forhold til en tidligere opgørelse fra årene 2013-15 ligger andelen af jersey med mælkefeber uændret på 5,2 procent, mens andelen af malkekøer af stor race med mælkefeber er steget fra tidligere 3,3 procent til nu 3,9 procent.

Stiger med alderen

Som også fundet i tidligere opgørelser stiger andelen af køer med mælkefeber med koens alder.

Der er næsten ingen tilfælde af mælkefeber ved første og anden kælvning, mens niveauet stiger til knap 10 procent hos køer af stor race ved fjerde kælvning og til knap 15 procent hos køer med femte eller ældre. Hos jersey er niveauet generelt et par procentenheder højere end hos stor race og når op på 16 procent hos køer, som kælver sjette gang eller højere.

Forekomsten af mælkefeber hos ældre køer af stor race ligger i niveauet 9 procent uden betydende forskel mellem vinter og sommer.

For jerseys vedkommende viser sommer-data samme forskel som i den tidligere opgørelse for årene 2013-2015, nemlig at de ældre jerseykøer har mindre mælkefeber, når de kælver om sommeren end om vinteren. Om vinteren ligger niveauet på 14 procent mod kun 9 procent om sommeren.

cc

Skadevoldere kan lure i frøgræs

- Nogle skadevoldere kan være aktive længe i efteråret. Og nogle kan fortsætte deres aktivitet helt frem i foråret. Det kan for eksempel være aksløberens larve eller larver af græsmøl, påpeger Kenneth Svensson fra VKST.

Efterlyser idéer til ny teknologi

Miljøstyrelsen efterlyser ideer til projekter i Partnerskab om sprøjte- og præcisionsteknologi for perioden 2021-22. Man kan deltage i online-møder og høre om muligheder for at søge medfinansiering.

Flere byrder i branchen

- Jeg er på stående fod langt mere bekymret for corona, end jeg er for afrikansk svinepest i Tyskland, lød det fra sektordirektøren for Seges Svineproduktion på et møde i denne uge.

Der er dømt prisfald på el købt på spotmarkedet

Der er flere forhold, der taler for, at elprisen vil falde, vurderer handelsrådgivningsfirmaet AgroMarkets i en analyse.

DanBred udvider i Danmark

DanBred udbygger sit netværk af opformeringsbesætninger med høj sundhedsstatus til eksport.

Regeringen holder fast i massivt efterafgrødekrav

Igen til næste år skal landmænd reducere kvælstofudledningen med 3.500 tons, hvilket svarer til over 370.000 hektar målrettede efterafgrøder. Det møder kritik fra BL-direktør.
Side 1 af 1930 (38587 artikler)Prev1234567192819291930Next