Mindre mælkefeber om sommeren

Nye data viser, at jersey-besætninger oplever færre tilfælde af mælkefeber om sommeren.

Seges har netop opgjort antallet af køer med mælkefeber i perioden 2016-2019 på data fra Kvægdatabasen.

Materialet omfatter data fra i alt 218.000 kælvninger hos stor race og knap 30.000 kælvninger hos jersey.

En opgørelse på tværs af alle data uanset kælvningsnummer viser, at Jersey skiller sig ud med betydeligt flere tilfælde af mælkefeber end stor race. Samlet opstår der mælkefeber ved 5,2 procent af kælvningerne hos jersey mod 3,9 procent hos stor race.

Resultaterne bekræfter mange tidligere opgørelser, som også viser, at risikoen for mælkefeber er størst hos jersey, skriver Seges.

I forhold til en tidligere opgørelse fra årene 2013-15 ligger andelen af jersey med mælkefeber uændret på 5,2 procent, mens andelen af malkekøer af stor race med mælkefeber er steget fra tidligere 3,3 procent til nu 3,9 procent.

Stiger med alderen

Som også fundet i tidligere opgørelser stiger andelen af køer med mælkefeber med koens alder.

Der er næsten ingen tilfælde af mælkefeber ved første og anden kælvning, mens niveauet stiger til knap 10 procent hos køer af stor race ved fjerde kælvning og til knap 15 procent hos køer med femte eller ældre. Hos jersey er niveauet generelt et par procentenheder højere end hos stor race og når op på 16 procent hos køer, som kælver sjette gang eller højere.

Forekomsten af mælkefeber hos ældre køer af stor race ligger i niveauet 9 procent uden betydende forskel mellem vinter og sommer.

For jerseys vedkommende viser sommer-data samme forskel som i den tidligere opgørelse for årene 2013-2015, nemlig at de ældre jerseykøer har mindre mælkefeber, når de kælver om sommeren end om vinteren. Om vinteren ligger niveauet på 14 procent mod kun 9 procent om sommeren.

cc

Læs også