bannerPos

Positiv effekt af afskallet havre – tab af fedtsyrer ved toasting

Afskalning af havre resulterer i et højere energiniveau end andre kornarter.
07-11-2019 10:28

Aarhus Universitet har undersøgt effekterne af at afskalle og varmebehandle havre som metoder til at optimere brugen af havre som fedt- og proteinsupplement til malkekvæg.

For især økologiske malkekvægbesætninger kan det være svært at imødese det store behov for fedt og protein i foderrationerne, og der har derfor været behov for at finde nye, bæredygtige løsninger. Da det er blevet muligt at udføre afskalning og varmebehandling hos landmanden selv, og havre i stigende grad produceres af de økologiske landmænd, har det været interessant at undersøge, hvorledes afskalning og toastning påvirker foderværdien af havre, skriver Aarhus Universitet.

På forhånd så man afskalning som en interessant metode, da skallen udgør omkring 30 procent af havren og hovedsageligt består af tungt fordøjelige eller ufordøjelige cellevægge. Afskalning vil dermed kunne øge energi-, protein- og fedtindholdet i havre. Varmebehandling i form af toasting kunne bruges til at reducere proteinnedbrydningen i vommen og dermed øge mængden af aminosyrer, der absorberes fra tarmen.

 

Fire fistulerede køer

Undersøgelserne ved AU Foulum bestod af laboratorieundersøgelser, som analyserede betydningen af afskalning for prøver af fire havresorter, samt et fordøjelighedsforsøg, hvor betydningen af afskalning og toastning blev undersøgt i fistulerede køer.

I fodringsforsøget blev fire fistulerede køer fodret med en af fire foderrationer med enten ubehandlet havre, afskallet havre, toasted havre eller en kombination af de to behandlinger. Alle køer prøvede alle fire foderrationer.

Foderrationerne bestod af 21,7 procent havre, 16,5 procent varmebehandlede hestebønner, 60,9 procent kløvergræsensilage og 0,9 procent mineralblanding.

 

Klare effekter af afskalning

Det fremgår tydeligt af resultaterne, at afskalning forøger koncentrationen af råprotein, råfedt og fedtsyrer for alle fire sorter. Derudover får afskallet havre en betydeligt forøget fordøjelighed og dermed bliver energiværdien for havre ændret fra at være lav til at være høj sammenlignet med andre kornarter.

I forhold til toasting var det en anden sag. Til trods for den positive indvirkning på forsyningen med aminosyrer i tyndtarmen ved toasting skete der et stort tab af fedtsyrer. Det resulterede i et reduceret fedtsyreindtag ved toasted havre, og tilmed en nedsat fordøjelighed af de resterende, umættede fedtsyrer i tyndtarmen.

- Dermed vurderes det ikke fordelagtigt at bruge toastning af havre. Afskalning gav dog den ønskede effekt ved en øget koncentration af fedtsyrer med en tendens til højere fordøjelighed i tyndtarmen, dog uden at påvirke mælkens sammensætning, lyder konklusionen.

- Resultaterne tyder således på, at afskalning med fordel kan bruges som en metode til at effektivisere brugen af havre som energi-, fedt- og proteinkilde til malkekvæg, især for økologiske landbrug kan afskallet havre få en stor betydning.

 

Effekt på metan

En måling af metanudledningen viste desuden, at både afskalning og toasting reducerede den daglige udskillelse af metan. For afskalning kan det forklares ved et reduceret tørstofoptag og at foderrationerne indeholdt mindre fiber. Så når metanudskillelsen opgøres pr. kilo fodertørstof, var metanudskillelsen ikke påvirket af behandlingerne.

Syngenta hjælper med at beslutte vækstregulering

Firmaet har udviklet et digitalt program, InSpire, der via få spørgsmål giver et bud på, om der bør vækstreguleres.

Aksløberlarver gør nu stor skade i vintersæd og frøgræs

Det milde vejr har medført, at larverne er mere aktive end normalt. Larverne er mindre udbredte i landet, men kan gøre stor skade, oplyser Ghita Cordsen Nielsen, Seges.

HVO-diesel på New Holland traktorer

Bæredygtighed, CO2-reduktion og generelt udledning af færre partikler er varme emner, og det gælder i den grad også i landbruget. New Holland lancerer nu CO2-venlig HVO-diesel på T7-traktorerne.

I år mangler rapsen allerede bor

- Den megen nedbør har nedvasket bor i jorden til under rodzonen og bor er afgørende for vinterrapsens strækning og blomsterdannelse, lød det på planteværnsmøde i mandags.

Den nye McCormick X7-traktor klar til levering

På den store engelske landbrugsudstilling Lamma Show i Birmingham i januar måned lancerede McCormick deres nye X7-traktorserie. Nu er maskinerne klar til levering i Danmark.

Sumas opsiger sin Deutz-Fahr forhandling

Karsten Nielsen, som ejer maskinforretningen Sumas lidt syd for Aalborg, har taget en dyb indånding og opsagt sin Deutz-Fahr forhandling. I stedet for har han indledt et samarbejde med Fendt-specialisten TBS Maskinpower, som lejer sig ind hos Sumas og starter afdelingen TBS-Suldrup.

Forlænger ansøgningsrunden for minivådområder

Ovenpå sagen om fejl i potentialekortet giver fødevareminister Mogens Jensen (S) nu landmænd og konsulenter ekstra tid til at finde ud af, hvor der kan placeres flere minivådområder rundt omkring i Danmark
Side 1 af 1782 (35634 artikler)Prev1234567178017811782Next