Kvægnoter: Sidste chance for early bird-rabat

På fredag er sidste chance for at sparer gebyret ved at tilmelde sig årets Kvægkongres, som foregår den 24. og 25. februar I MCH Herning Kongrescenter.

Årsmødet mandag formiddag er gratis hvorefter eftermiddagens program koster 400 kroner. Kongressen tirsdag koster 600 kroner og kommer man begge dage koster det 900 kroner at deltage plus eventuelt tilkøb af mad.

Efter den 7. februar stiger prisen med et gebyr på 100 kroner eksklusiv moms.

Kvægkongressen præsenterer i år 68 inspirerende indlæg.

Kvægbesætninger kontrolleres

I de kommende måneder får 150 kvægbesætninger uanmeldt besøg af Fødevarestyrelsens kontrollanter. De vil se på, om besætningens håndtering af syge dyr og anvendelse af medicin sker efter reglerne. Det meddeles i seneste udgave af KvægNyt fra Seges.

Baggrunden for at sætte fokus på netop disse områder er, at de har været hyppig anledning til sanktioner i tidligere kontrolkampagner.

Det overordnede formål med kampagnen er ifølge kampagneleder og dyrlæge Connie Madsen fra Fødevarestyrelsen, at forbedre dyrevelfærden for syge og tilskadekomne dyr. For området medicin handler det om at øge fødevaresikkerheden ved at fremme ansvarlig anvendelse og korrekt registrering, opbevaring og brug.

Fødevarestyrelsen gennemfører kampagnen fra 1. februar til 31. maj 2020.

Nyt laboratorie skal tjekke fordøjeligheden af foderrationen

Alltech har lanceret sit første europæiske in vitro gæringslaboratorie sammen med Harper Adams University i U.K. Alltech IFM™ er et ernæringsværktøj, der simulerer fermenteringen i vommen og evaluere fordøjelsen af foder inde i dyret.

For landmænd og foderproducenter kan brugen af Alltech IFM opspore de barrierer i rationen, der modvirker en optimal vomfunktion. Den gør det muligt at forme rationer baseret på de næringsstoffer, der er tilgængelige, hvilket hjælper med at reducere energitab og foderspild.  

Foderprøver som frisk foder, ensilage eller TMR, inkuberes ved hjælp af vomvæske i 48 timer og analyseres derefter for fedtsyrer (VFA) og mikrobiel biomasse. Systemet måler gasproduktionen i hele processen, hvilket betyder, at den mængde energi, der går tabt som metan og metanudledning pr. dyr, kan beregnes.

- At kunne åbne et Alltech IFM laboratorie i Europa er et betydeligt skridt frem for os, da vi nu har muligheden for at analysere det europæiske foder og vi kan sikre, at vores kunder drager nytte af den fremtidige tekniske support. sagde Matthew Smith, vicedirektør hos Alltech. 

Faglige oplæg i Nibe

I morgen, torsdag, afholder LVK årsmøde på Nordjyllands Landbrugsskole i Nibe. Efter selve årsmødet og et indlæg fra Esben Lunde Larsen, vil der være en række faglige oplæg.

Indenfor kvæg vil der blandt andet blive sat fokus på mikrotoksiner i foderet. Der vil blive set på symptomer og foderanalyser. Deltagerne kan også blive klogere på vaccinationsmuligheder i kvægbruget og at nedbringe kodødeligheden, hvor LVK netop har lanceret en kampagne for færre døde køer.

Kvægdelen vil slutte af med et indlæg, som fokuserer på, hvad man kan lære af de bedste.

Læs også