Slagtekalveproducenterne øjner lys efter et hårdt år

Formanden for Danske Slagtekalveproducenter, Lasse Olsen, spår, at der omsider er udsigt til økonomisk fremgang.

KALVEPRODUCENTER 2019 blev endnu et økonomisk hårdt år for de danske producenter af slagtekalve. Det konstaterer Lasse Olsen, formand for Danske Slagtekalveproducenter.

- Den hårde tørke i 2018 resulterede i såvel høje foderpriser som høje priser på halm til dybstrøelse. Tilmed faldt noteringen på kalvekød i løbet af 2019, og efterbetalingen fra slagteriet blev også lav, påpeger Lasse Olsen, der producerer slagtekalve nær Store Heddinge på Stevns.

- Hertil kommer, tilføjer han, at vi i 2019 har mærket en betydelig usikkerhed i markedet på grund af den politiske tumult omkring Storbritanniens udtræden af EU. Det spørgsmål er heldigvis afklaret nu.

- Det bagvedliggende problem her er, at Irland, der er en af Europas største producenter af okse- og kalvekød, gennem mange år har siddet tungt på det britiske marked og har afsat cirka 40 procent af deres produktion hertil, forklarer han videre.

Hård konkurrence fra irerne

- Brexit-tumulten har derfor fået irerne til at bevæge sig ind på en række vigtige europæiske markeder. Her har vi fra dansk side oplevet dem som nogle særdeles hårde konkurrenter, erkender Lasse Olsen.

For at føje spot til skade sluttede 2019 af med en genberegning af landmændenes betalingsrettigheder. Konsekvensen blev, at hver slagtekalveproducent mistede mellem 100.000 og 500.000 kroner.

- Derfor er det oplagt at opfordre dem til at købe lokalt produceret dansk okse- og kalvekød i stedet for udenlandsk.

Lasse Olsen

Tilmed kom der først besked om de reducerede udbetalinger fire uger før, pengene skulle udbetales.

- Bestræbelser fra landbrugets side på at få en overgangsordning bar ikke frugt. Derfor blev der tale om en hård likviditetsmæssig lussing for mange. Det har beklageligvis medført flere konkurser blandt vores kolleger, siger Lasse Olsen.

Tingene er ved at vende

- Ovenpå alt dette er der nu heldigvis udsigt til, at tingene er ved at vende, så vi får mulighed for at tjene penge igen efter en periode, hvor økonomien kun lige har løbet rundt, konstaterer han.

- Der er indkøbt foder til mærkbart lavere priser, og spædkalvene er også faldet i pris. Desuden er der udsigt til en højere slagtepræmie fra 2021, hvor den nye reform af EU’s fælles landbrugspolitik træder i kraft, uddyber han og fortsætter:

- Mit håb er, at de høje priser på grisekød kan trække noteringen på kalvekød med op. I øvrigt er det kinesiske marked for okse- og kalvekød tilsyneladende ved at åbne sig. Det vil ifølge vurderinger i branchen kunne føre til store noteringsstigninger.

Klimabeviste forbrugere

- Lige nu kan der opnås et betydeligt højere dækningsbidrag pr. produceret slagtekalv end for et år siden. Fremtiden tegner lysere, end den har gjort længe, lyder det fra Lasse Olsen.

- Så vidt jeg kan se, er det eneste, der kan give lidt usikkerhed lige nu, regeringens klimaudspil. Vi ved nemlig ikke rigtigt, hvad det eventuelt kan komme til at medføre af ekstra omkostninger for vores produktionsgren, som jo må siges at være noget udskældt for tiden, siger han.

- Forbrugerne er meget klimabeviste. Derfor er det oplagt at opfordre dem til at købe lokalt produceret dansk okse- og kalvekød i stedet for udenlandsk, siger Lasse Olsen.

- Overfor forbrugerne skal vi også slå på, at slagtekalveproduktionen herhjemme foregår på en måde, hvor der er lagt mere vægt på dyrevelfærd end i de fleste andre lande, slutter formanden for Danske Slagtekalveproducenter.

jhal

Læs også