Uændret mælkepris i oktober

Arlas acontopris for konventionel og økologisk mælk er uændret for oktober. Det fremgår af Arlas meddelelse, som blev sendt til andelshaverne i går.

Der er ingen ændringer i Arlas acontopris for konventionel mælk fra 1. oktober. Derfor vil Arlas acontopris for konventionel mælk af førsteklasses kvalitet baseret på GMO-frit foder, hvor medlemmet har indsendt data for Arlagården Plus, være 248,8 DK øre/kg.

Arlas acontopris for økologisk mælk er ligeledes uændret fra 1. oktober 2019. Derfor vil Arlas acontopris for økologisk mælk af førsteklasses kvalitet, hvor medlemmet har indsendt data for Arlagården mælk, være 324,4 DK øre/kg.

Valutakursen for kvartalet påvirker acontoprisen negativt med en justering på -0,5 DK øre/kg, fremgår det.

Markedsoversigt

Videre kan man læse, at der i juli – i forhold til sidste år – var tegn på en lille forbedring i den europæiske mælkeproduktion med en stigning på 0,4 %, hvilket giver en samlet stigning for året på blot 0,3 %. 

- Forventningen er, at årets mælkeproduktion vil være på samme niveau som sidste år. Vi ser dog en stigning i mængden af fedt og protein produceret på gården, som er henholdsvis ca. 1 % og 1,2 % højere end stigningen i mælk. Det betyder, at der er mere tørstof at producere ost, smør og mælkepulver af uden for Europa, skriver Arla.

New Zealand har fortsat deres gode start på sæsonen med en stigning for juli på 4,6 % i forhold til sidste år. Andre steder fortsætter den flade eller nedadgående udvikling, vi har set i år, og mens produktionen i USA er på samme niveau som sidste år, er Sydamerika og Australien fortsat bagud i forhold til sidste års produktion.

Smørlagre

Arla nævner også, at det europæiske ostemarked har holdt forlænget sommerferie, hvor priserne har været stabile.

- Vi begynder dog at se tegn på aktivitet, og priserne er steget en anelse i løbet af de sidste par uger. Prisen på mozzarella er stabil, dog med et øget udbud, idet flere europæiske fabrikker begynder at producere, og der er derfor en forventning om, at priserne vil ligge tæt på priserne for gul ost på længere sigt.

- Ved indgangen til september er der nogle tegn på bedring i prisen på smør, men som i de senere år kan det blot være midlertidigt, og priserne kan falde igen hen imod slutningen af året. Dette understøttes af den megen snak om store smørlagre i Europa.  Irerne er også temmelig aggressive i deres prisfastsættelse set i lyset af de store stigninger i mælkemængden, skriver Arla.  

Stigende pris på mælkepulver

I markedsberetningen forventer Arla, at prisen på mælkepulver vil fortsætte med at stige.

- Efter stabile priser over de sidste par uger, begynder vi nu at se en stigning i prisen på både skummetmælkspulver og sødmælkspulver, og efterspørgslen på begge produkter er fortsat høj. Nu hvor de store lande inden for produktion af skummetmælkspulver går ind i lavsæsonen, og de kinesiske lagre af sødmælkspulver fortsat er små, er der en forventning om, at priserne vil fortsætte med at stige i næste kvartal.

I Europa begynder man at se et vist pres på det økologiske marked, fremgår det.

- Selv om volumenvæksten er aftaget i Centraleuropa, er den stadig ca. 5 % højere end sidste år.  Konkurrenternes priser i Centraleuropa er i gennemsnit faldet med 1 eurocent/kg siden starten af året. I UK forventer vi fremadrettet et øget udbud, som senere kan påvirke priserne. Mens det danske og centraleuropæiske økologiske marked fortsat er stabilt, har faldende efterspørgsel på økologisk mælk i Sverige ført til et fald i den svenske pris på økologisk mælk.

laj

Læs også