Et land med et velfungerende, bæredygtigt landbrug

Bæredygtighed handler ikke kun om at være tilbageskuende. Det handler om at gøre det bedre ud fra ens eget udgangspunkt, mener man i Frej.

Af Anna Bak Jäpelt, Søren Vang og Iben Krog Rasmussen, Tænketanken Frej

Vi er vokset op ude på landet. Ikke ude på landet, som H.C. Andersen beskrev, men i de gode, gamle landdistrikter fra 1990’erne med industrialiserede grisestalde og rejecocktails.

Vi er opvokset op med den opfattelse, at der er langt mellem land og by i Danmark. Det er en misforståelse. Tag toget fra Københavns Hovedbanegård, og tre stop senere er du midt imellem danske marker. Alligevel gik det først gik op for den danske befolkning, at vi var naboer til 17 millioner mink, da alle 17 millioner mink var blevet slået ihjel. Der er ikke langt mellem land og by, men der er langt mellem dansk landbrug og den danske befolkning.

I december spurgte Weekendavisens chefredaktør, Martin Krasnik: »Skal vi være et land, der har et velfungerende, bæredygtigt landbrug eller et forurenende, dysfunktionelt landbrug, der har et helt land?«

Svaret ligger i spørgsmålet: Vi skal være et land, der har et velfungerende, bæredygtigt landbrug. Den reelle problematik er, hvordan vi kommer derhen.

Hvis vi skal følge bæredygtighed i ordets oprindelige form, får vi et velfungerende, bæredygtigt landbrug, hvis landbruget efterlader klodens miljø, natur, klima og menneskelige ressourcer i en bedre stand til næste generation, end den forrige generation overtog dem. De fleste aktive, danske landmænd overtog gårdene i 1980’erne og 90’erne. En tid, hvor der ikke i samme grad var blik for natur, miljø eller klima. Det er det nu.

Kan gøre det bedre

I Frej mener vi, at vi kan gøre det bedre end det. Bæredygtighed handler ikke kun om at være tilbageskuende. Det handler ikke kun om at gøre det bedre end sin far eller sin kollega i Polen. Det handler om at gøre det bedre ud fra ens eget udgangspunkt.

I det 20. århundrede gik vi fra at være under to milliarder til over seks milliarder mennesker på kloden. Landbruget imødekom denne udfordring ved at producere mere effektivt, industrialisere sig, skabe nye forædlingsmetoder, teknologi, kemi, stål og maskiner. Nu står vi overfor miljø-, klima- og biodiversitetsudfordringer. Det skal landbruget også tilpasse sig. Nye produktionsmetoder, teknologi og standarder skal i spil. Vi bliver ikke et land med et velfungerende og bæredygtigt landbrug ved, at politikere og os i Frej taler i »nye retninger”, ”drømmescenarier” eller ”revolutioner«. Forandringen og forbedringen kommer gennem utallige tiltag indenfor klima, miljø, natur og innovation.

Politikerne skal sætte rammerne, lovgivningen og incitamenterne, der sikrer, at det kommer til at ske. Vi kan nok forvente os et landbrug i to spor. Et spor, der har dyr på friland, ejes i fællesskaber, skaber oplevelser og generelt producerer til nicher. Det andet spor er et landbrug, der falder under industrilovgivningen, hvor der er effektiviseret, investeret i miljøløsninger, cirkulær økonomi, upcycling, stalde med dyrevelfærd, innovationsafdelinger, og hvor energi- og landbrugsproduktion er same same.

Noget skal ske. Politikerne skal rigtigt nok sætte rammerne, men de klarer den ikke alene. Fødevareerhvervet må på tværs af uddannelser, aldre og holdninger fylde rammerne ud. Forpligtelsen ligger i at have evnen.

I Frej mener vi, at Danmark fortsat skal være et landbrugsland. Vi skal været et land, der har et velfungerende, bæredygtigt landbrug. Udviklingen af fremtidens bæredygtige fødevareproduktion kræver tæt samspil mellem folk med landbrugsfaglig, økonomisk, politisk og socialvidenskabelig baggrund.

Den 19.januar inviterer Frej i samarbejde med Patriotisk Selskab Carl Valentin fra SF, Pernille Lohmann, direktør for DLR Kredit, Christina Ahlefelt, formand for sektionen for Større Jordbrug og bestyrelsesmedlem i Patriotisk selskab, Niels Skovgaard, formand for LandboUngdom og klimaanalytiker fra Concito, Jesper Svensgaard, til debat. Vi spørger dem om hvilket landbrugsland, som de ønsker sig. Vi håber, at du vil deltage online og bidrage med dit bud. Danmark er et landbrugsland. Men hvilket?

 

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Læs også