Pesticidfund stammer ikke fra dyrkningsfladen

Af Ulrik Lunden, formand for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse

Udvalgsformand for Danske Regioner, Heino Knudsen, har i den forgangne weekend været i pressen med udtalelser vedrørende pesticidforureninger af grundvandet ved landbrugsejendomme. Ifølge Heino Knudsen bør »op mod 100.000 landbrug« undersøges nærmere.

En mildt sagt ret så uheldig retorik fra udvalgsformanden som udgangspunkt for en artikel.

Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse slår sig i tøjret, for vi ved, hvordan virkeligheden er.

Med baggrund i sidste års massescreening af grundvandet og denne vinters veldokumenterede analyse af årsager til sløjfninger af drikkevandsboringer, er vi gang på gang gået i pressen med vores viden. Men vi gør det gerne igen. For vi mener simpelthen, at hele dette »feel good-cirkus« omkring grundvandet – og rent drikkevand eller ej – er for vigtigt til blot en hovedrysten. 

Der må handling og formidling af viden til.

Det glæder os dog, at Heino Knudsen længere inde i sine udtalelser også får sagt, at »Der er tale om forureninger, som ikke har noget med selve landbrugsdriften at gøre, men om spild eller uheld fra de steder, hvor sprøjtemidlerne gennem tiden er blevet håndteret«. 

Essentiel oplysning

Det er nemlig ikke korrekt at tale om 100.000 landbrug, der skal undersøges. Den korrekte betegnelse er 100.000 forureningskilder.

Helt frem til 1975 var anbefalingen fra myndighederne vedrørende bortskaffelse af sprøjterester slet og ret at grave et hul i jorden. 

Enhver bortskaffelse i overensstemmelse med reglerne for datiden har medført dét, vi i dag kalder punktkildeforurening.

Derfor kan landejendomme være et eksempel, men ikke et dækkende. Det er snarere lossepladser, vaskepladser og maskinstationer, der er eksempler på punktkildeforureninger. Byerne, for den sags skyld, er én stor punktkilde.

Det er alle disse punktkilder, der »hævner sig« på miljøet i dag, hvor reglerne heldigvis er ændret.

I forbindelse med en analyse af sløjfede drikkevandsboringer fra 2000 til 2020 har Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse fået udarbejdet en figur, der dokumenterer, at dyrkningsfladen i landbruget ifølge foreningen er uskyldig. Figuren ses her.

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Læs også

Du kan vælge mellem negative renter og risiko
Klima: Regeringen manipulerer med forudsætningerne
Danske landmænd viser vejen for den grønne omstilling
BNBO-aftaler skal naturligvis indgås på et oplyst grundlag
Det er på tide med et mere retvisende klimaregnskab
Hvorfor særregler for statens dyr?