Fødevare-arbejdspladser er »dansk, når det er bedst«

Enhedslistens forslag om at omlægge over en femtedel af det danske landbrugsareal til skov, vild natur, græsarealer og energiafgrøder vil koste dyrt og skade det globale klima,

Peter Bohsen Jensen.

Af Peter Bohsen Jensen, bestyrelsesmedlem i Bæredygtigt Landbrug, Bygaden 25, Rårup, 7130 Juelsminde

At Danmark er et foregangsland, hører vi ofte. Men det kræver både knowhow, knofedt, teknisk kunnen, hårdt arbejde og politisk medspil at bevare denne position. 

Dansk landbrug har igennem mange år ligget i førerfeltet både produktionsmæssigt, miljømæssigt og klimamæssigt. Det har vi, fordi vi ligger i et smørhul rent klimamæssigt, fordi vi har veluddannede landmænd, dygtige forskere og en innovativ forædlingssektor. Derfor har danske fødevarer erobret verdensmarkedet og fyldt både indenlandske og udenlandske butikker med sikre og sunde fødevarer.

Danske landmænd har siden 1990 mindsket CO2-udledningen med 36 procent pr. kilo fødevare. Landbruget er for længst i gang med den grønne omstilling. 

Alligevel jagtes erhvervet af visse politikere, der i det grønnes hellige navn vil spænde ben for denne produktion. I weekenden var det Enhedslisten, der vil omlægge over en femtedel af det danske landbrugsareal til skov, vild natur, græsarealer og energiafgrøder.

Manglende førerposition

Et sådant forslag vil koste tusindvis af arbejdspladser specielt i Udkantsdanmark. Det vil koste eksportindtægter – og de penge kan vi vel godt finde anvendelse for i corona-udgifternes tegn. Det vil skade det globale klima, når produktionen flyttes til andre områder, hvor man ikke er så klimaeffektive. Og de sikre danske fødevarer vil blive en mangelvare. 

Vores førerposition vil glide os af hænde. Vi kan hverken opretholde vores forskning, vores teknologiudvikling med eksport af landbrugsteknik- og maskiner eller vores produktion, hvis den danske landbrugsproduktion ikke har en tilstrækkelig muskelkraft til at være medspiller.

Støt ansvarlighed

Derfor er vi landmænd ikke tilhængere af et bredt forlig på landbrugsområdet, såfremt det indebærer de store produktions-indskrænkninger, som den yderste venstrefløj er fortaler for. Landbruget ser frem til et realistisk, produktivt forlig mellem ansvarlige politikere, der ønsker liv på landet.

Støt disse ansvarlige politikere – de er i mange partier. Vi vil fortsat have arbejdspladser, produktion og liv på landet – bæredygtigt og ressourceoptimeret, som dansk landbrug nu engang er mestre i.

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Læs også