Statsministeren bluffer dansk landbrug

Ved nærmere gennemlæsning er regeringens landbrugsudspil fyldt med bluf og nye krav til danske landmænd, men det er pakket godt ind og de nye krav blev stort set ikke nævnt i regeringens udmelding, lyder det fra Venstres landbrugsordfører Erling Bonnesen og Europaparlamentariker, Asger Christensen.

Af Venstres landbrugsordfører Erling Bonnesen og Europaparlamentariker, Asger Christensen

Først fjernede statsminister Mette Frederiksen egenrådigt med et fingerknips hele minkerhvervet i Danmark.

En grotesk, stærkt kritisabel og helt uansvarlig beslutning, som har kostet hele  minkerhvervet livet og Danmark mister export for mange milliarder. Et borgerforslag med forslag om, at statsminister Mette Frederiksen skal i rigsretten har samlet mere end 50.000 underskrifter og er netop blevet behandlet i Folketinget.

I Venstre støtter vi klart forslaget og vil stemme for det. Desværre viser debatten, at der ikke er flertal for det i Folketinget. I stedet er der nu nedsat en granskningskommission, der skal se nærmere på det juridiske i den hovsabeslutning som statsministeren traf om at slagte hele minkbranchen.

Mange spørger »Hvad bliver det næste? Vil regeringen overhovedet have landbrug i Danmark?« 

Statsministeren siger at »Danmark er et landbrugsland« og det netop udsendte landbrugsoplæg fra regeringen er ledsaget af mange plusord fra regeringen om dansk landbrug, så man skulle tro at alt er godt, men…

Ved nærmere gennemlæsning er regeringens landbrugsudspil fyldt med bluf og nye krav til danske landmænd, men det er pakket godt ind og de nye krav blev stort set ikke nævnt i regeringens udmelding.

Nye skrappe krav på gødningsområdet ligger som en tikkende bombe i oplægget til dansk landbrug. Det skal vi have set nærmere på i de kommende forhandlinger og vi stiller en række spørgsmål til indholdet i udspillet.

Samtidig lægger regeringen op til, at omfordele en del af landbrugsstøtten, hvor regeringen lægger op til at landbrugsstøtten skal finansiere andre formål, således at konkurrenceevnen samlet set svækkes for den store fødevareeksport. Det kan få store konsekvenser for danske arbejdspladser i fødevaresektoren.

Ikke så underligt har forbundet NNF udtrykt stor bekymring for slagteriarbejdspladserne m.fl. 

I Venstre er linien klar. Vi vil ikke jage gode danske arbejdspladser ud af Danmark. Så bliver fødevarerne blot produceret i andre lande, herunder Tyskland, Holland, Polen, Frankrig m.fl.

I Venstre siger vi klart: Der skal fortsat kunne drives stort exportorienteret landbrug i Danmark. Vi skal fortsat udvikle på det nye – vi skal ikke beskære det bestående.

Forbrugerne bestemmer hvad der skal i indkøbskurven. Vi er helt med på, at et nyt spirende marked er startet helt i det små med større fokus på flere plantebaserede fødevarer i forskellige varianter, også ud over de mange grøntsager og andre grønne fødevarer vi i forvejen spiser, men vi siger også meget klart, at der fortsat skal produceres kød i Danmark.

De gode kostråd siger, at vi skal spise varieret og forbrugernes smagsløg er meget forskellige. Der skal fortsat være konkurrencedygtige rammer til at producere både svinekød og oksekød i Danmark. Danske fødevarer er blandt de fødevarer i verden, der produceres med de laveste miljø- og klimaftryk. I Venstre siger vi klart nej til ny kødafgift.

Hvis regeringens landbrugsudspil kører igennem, så vil det gå hårdt ud over den store danske fødevareexport. Det vil vi ikke være med til i Venstre og vi har tænkt os, at forsøge at bide os fast i forhandlingsbordet og vi vil i forhandlingerne i Folketinget arbejde for, at der fortsat skal være et stort udviklingsorienteret landbrug i Danmark og at vores fødevareerhverv fortsat skal have konkurrencedygtige rammevilkår på verdensmarkedet.

Fødevaresektoren bidrager med rigtig mange milliarder i exportindtægter, der hjælper med at finansiere vores fælles velfærd og langt over 100.000 arbejdspladser i hele fødevareerhvervet.

Det vil vi ikke kaste overbord i Venstre. De store tidsler i regeringens landbrugsudspil skal pilles ud. 

Der er få gode ting i regeringens landbrugsudspil. F.eks. viderefører regeringen, at der kan tages nogle af de såkaldte ineffektive lavbundsjorde ud af drift, typisk kendt som lave mosearealer.

Det vil være godt for klimaet, at udtage disse lavbundsjorde, mod erstatning for det tab der påføres efter grundloven. Samtidig ville det også være godt hvis vi kan få sat gang i en række nye forsknings- og udviklingstiltag, f.eks. mere græsprotein til at erstatte soya fra sydamerika, nyt præcisionslandbrug landbruget som energileverandør og meget mere.

Lige nu er EU-landbrugsstøtten også til forhandling i EU-parlamentet, rådet og kommissionen, hvor man skal blive enige om den europæiske landbrugsaftale. Her er det set med danske øjne vigtig at arbejde for, at der skal være nogenlunde lige vilkår for landmændene i hele EU.

Det er en meget vanskelig øvelse, da flere EU-lande trækker i forskellige retninger. Derfor er det meget vigtigt, at Danmark er med ved forhandlingsbordet i Bruxelles. 

De øvrige europæiske lande kæmper for gode vilkår for deres landbrug. I Venstre knokler vi for gode vilkår og udviklingsmuligheder for dansk landbrug og hele fødevaresektoren i Danmark med rigtig mange afledte erhverv rundt i hele Danmark.

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Læs også