Uden målinger kan vi ikke hjælpe miljøet

Af Peter Rosendal, bestyrelsesmedlem i Bæredygtigt Landbrug, Knudsbølvej 31, 6064 Jordrup

Kan vi hjælpe miljøet uden at kende tilstanden?

Spørgsmålet trænger sig på, fordi de danske myndigheder stadig ikke følger EU’s regler, men fortsat blot tager cirka to procent af de påkrævede vandprøver for kemiske stoffer.

Som landmand er jeg ikke bange for at blive målt – og bliver det sandelig også. Tværtimod står jeg inde for at overholde samtlige regler på mine arealer med marker, hegn, vandløb, lavbundsjorde og gamle mergelgrave.

Men jeg forstår ikke logikken omkring de manglende målinger af alle de giftstoffer, der kommer fra vi danskeres hverdags-aktiviteter. Målinger, som EU kræver, men som ikke foretages. Hvormed landbruget får skylden for alle dårligdomme. Hvorfor har man accepteret gætværk som grobund for regulering, når man således ikke kender tilstanden i 98 procent af overfladevandet i vandløbene?

Få nu foretaget de krævede fysisk-kemiske målinger, så vi kan få en landbrugsregulering herhjemme, der er bygget på fakta fremfor formodninger. Og en miljøpolitik der rent faktisk gavner miljøet.

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Læs også