- Landbruget sejrer i ny europæisk klimalov

Af Asger Christensen, medlem af Europa-Parlamentet for Venstre

Efter flere måneders maratonforhandlinger har EU vedtaget sin første klimalov. Det er gode nyheder for os alle. Også for landbruget. For jeg har sat et solidt, dansk aftryk på den nye, grønne aftale.

Klimaloven binder medlemslandene til at sænke CO2-udledningen med mindst 55 procent i 2030. Det er godt. Og landbruget er en vigtig del af løsningen til at nå vores ambitiøse mål.

Som ansvarlig for EUs klimalov i parlamentets landbrugsudvalg har jeg arbejdet for at finde business-løsninger, der kan sætte skub i den grønne omstilling. For det er helt afgørende, at vi har fokus på at finde løsninger, der kan udvikle landbruget fremfor at afvikle produktionen.

For eksempel er mit forslag om carbon farming blevet vedtaget. Det er jeg meget stolt af. Carbon farming er et klimatiltag, som går ud på at lagre CO2 i jorden. Det kan landmænd gøre ved at så afgrøder, der lagrer meget CO2 eller lade marker være udyrkede. Derfor vil carbon farming få en central plads i landbrugets grønne omstilling. For i fremtiden skal landmænd ikke blot høste hvede og byg. Vi skal også høste CO2.

Og omstillingen er jo ikke gratis. Derfor handler mit forslag om, at vi skal undersøge potentialet i et særskilt marked og separat kvotesystem for at opsuge CO2 i atmosfæren. Det vil sige et nyt marked, hvor prisen for at opsuge CO2 og lagre det i jorden adskiller sig fra prisen for almindelige CO2-kvoter.

Men det er ikke den eneste løsning, vi præsenterede. Landmænd kan også bidrage til at skabe grøn energi gennem udnyttelse af restaffald fra landbrugsbedrifterne og i samfundet. Jeg håber, at klimaloven vil give rum til, at vi kan udnytte europæisk biogasproduktion, så vi i fremtiden kan flyve på kokasser og kompost.

Endelig har det været vigtigt for mig at understrege, at de grønne indsatser, vi laver i landbruget, aldrig må gå ud over vores fødevaresikkerhed. Det må og skal altid være landbrugets primære opgave at producere sunde og gode fødevarer til EUs borgere. Dét har også fået en central plads i klimaloven.

Den nye aftale lægger spor ud for fremtidens grønne politik, og det er afgørende, at vi skaber incitamenter for landmændenes klimaindsats. For sådan sikrer vi, at vi udvikler landbruget fremfor at afvikle det.

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Læs også