Modtaget fra læserne - nord uge 36-2021

Vend frygten ryggen

flemming fuglede

Af Flemming Fuglede Jørgensen, bestyrelsesmedlem i Bæredygtigt Landbrug, Borupgård, Løkken

Frygten styrer helt åbenbart fødevareminister Rasmus Prehn – når han i avisindlæg ser klima-frygtscenarier over det hele og hans eneste løsningsforslag er reduktion, reduktion, reduktion af landbrugets muligheder.

Reduktion er ikke vejen frem, minister Prehn. Hverken miljømæssigt eller klimamæssigt. Det er heller ikke vejen til at bevare et fremtidigt landbrug, som Prehn heldigvis alligevel er fortaler for.

De danske kornafgrøder mangler protein – i en sådan grad, at vi nærmer os situationen fra før Landbrugspakken, hvor dansk korn var uønsket på verdensmarkedet. Det skal ikke fortsætte. Der må andre boller på suppen og gødning til afgrøderne.

Det er nemlig stærke, velgødede planter, der optager mest CO2 og suger flest næringsstoffer op – også i de kritiske forårs- og sommermåneder, hvor der kan forekomme iltsvind. Det forhindrer reglerne om efterafgrøder – men ingen regler forhindrer ud- og overløb fra rensningsanlæg. Få det dog ændret.

Et godt råd: Når landbrugsforhandlingerne nu atter går i gang så tal ud fra den praktiske tankegang. Tal om hvordan et af verdens mest klima- og miljøvenlige landbrug kan producere endnu mere klima- og miljørigtigt, med sunde, proteinrige afgrøder. Det kan nemlig også forøge produktionen til gavn for den slunkne danske pengekasse og den sultne verdensbefolkning.

Det kræver regelforenkling. Det kræver en ny tilgang til efterafgrøder. Det kræver gødning. Det kræver ressourceoptimeret, intensiveret landbrug, hvor planterne optager CO2 og næringsstoffer – og efterlader plads til naturen og byernes udvikling.

Vend frygten ryggen og lad mulighederne blomstre – det ville virkelig være et plus for klimaet og miljøet – for Danmark og landbruget.

--

Hvorfor skal danske landmænd forhindres i at gøre arbejdet ordentligt?

jørgen evald

Af Jørgen Evald Jensen, faglig direktør i Bæredygtigt Landbrug, Hjørring

De første analyser af årets høst er nu i hus, det er simpelthen forfærdende læsning. Vi er på vej ind i en katastrofe hvad angår kornets kvalitet. Proteinindholdet er igen faldende og stærkt på vej til det niveau før landbrugspakken, hvor dansk korn var uønsket på verdensmarkedet.

Analyserne beviser, at vi igen mangler næringsstoffer i planteproduktionen – specielt kvælstof. Det skyldes:

- Urealistisk højt udnyttelseskrav på husdyrgødning.

- Urealistisk højt eftervirknings krav af efterafgrøder.

- Helt urimelige høje kvotetræk som straf for sen eller manglende såning.

- Nedsat gødningsmængde på humusjord.

Vi nærmer os situationen før landbrugspakken.

Og det kan ikke ses på udledningstallene! Det vil sige, at alle disse restriktioner ikke har indvirkning på miljøet.

Gødningsforskrækkelsen i dette land udpiner afgrøderne, så de ikke bliver så meget værd hverken til føde eller foder eller til salg – samtidig med det ingen indvirkning har på miljøet. Hvor katastrofalt situationen er, skal gå op for politikerne nu.

Bæredygtigt Landbrugs kamp for gødningen og kornkvaliteten fortsætter derfor på fuld styrke.

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Læs også