Fremtidens fødevare- og klimaløsninger kræver fantasi, mod og samarbejde

De forskellige scenarier for fremtiden ser ikke godt ud. Men måske er den vigtigste konklusion også den, der giver mig mod på fremtiden, konstaterer Yke Kloppenburg-Oosterwoud i dette læserbrev.

Af Yke Kloppenburg-Oosterwoud, bestyrelsesmedlem i Landboforeningen Gefion og medlem af sektorbestyrelsen Landbrug & Fødevarer Kvæg, Adelers Allé 208, 4532 Gislinge

Høsttiden er hvert år en periode, hvor vi sammen med vores ansatte på bedriften gør en ekstra indsats. Det er en spændende tid – her høster vi årets resultat af vores arbejde.

Som landmand tænker jeg på regeringens landbrugsudspil/klimaplan for landbruget, den kommende CAP-reform, vandområdeplaner 2021-2027 og nye kvælstofkort.

Men også udfordringer med, hvordan vi får nye generationer ind i erhvervet og udfordringer med at få arbejdskraft, fylder i tankerne. Som en ellers meget positiv indstillet kollega sagde for nylig: »Der har aldrig været så mange udfordringer som nu«.

Hvor der er udfordringer, skal vi se muligheder og jeg er sikker på, at vi kan finde løsninger.

Skal lære af corona-krisen

Under pres finder vi løsninger og ser muligheder. Det har vi set under corona-krisen, hvor mange danskere pludselig måtte arbejde hjemmefra. Tidligere var hjemmearbejde noget, der blev snakket om, men kun få praktiserede. Nu var det pludselig hverdag, og vi fandt nye løsninger.

Vi så færre trafikpropper, mindre udstødningsgasser og mindre rejsetid betød også, at der blev mere tid til tid til børn, ældre, læsning, gåture, gøremål rundt i huset eller i haven eller andre ting, som giver hver enkelt af os værdi.

Vi har lært meget, for eksempel at – tror jeg – vi i fremtiden vil have lettere ved at bo længere fra arbejdet, og det kan gøre andre dele af landet mere attraktive at bo i og gør afstanden mellem by og land mindre.

Skal vi ikke prøve at holde fast i alt det positive, vi trods alt lærte af corona-krisen og bruge dem i en anden krise: Klimakrisen?

Mod til fremtiden

Den 9. august blev den længe ventede klimarapport fra IPCC offentliggjort. De forskellige scenarier for fremtiden ser ikke godt ud. Men måske er den vigtigste konklusion også den, der giver mig mod på fremtiden. Nemlig klimaforandringerne er menneskeskabte. Er det gode nyheder?

Ja, for det betyder, at vi også har nøglen til at udtænke og implementere de løsninger, der skal vende udviklingen. Også her kommer der pres, og vi bliver nødt til at finde løsninger.

Vi har brug for mennesker med fantasi, som kan forestille sig den lyse fremtid, der venter os, hvis vi handler nu. Vi har brug for mennesker, der tør se ud over deres egne kortsigtede interesser og samarbejde med andre om en bedre fremtid, og som kan gøre den til virkelighed.

Fra idéer til virkelighed

Som Ida Storm fra Landbrug & Fødevare passende udtrykte det for nyligt: »Lille Danmark kommer aldrig til at redde verdens klima ved at nedlægge fødevareproduktion. Men vi kan gøre en kæmpe forskel, hvis vi kan udvikle og implementere de nye løsninger, der skal sikre fremtidens bæredygtige fødevareproduktion globalt – både på det animalske, det vegetabilske og det bioteknologiske område«.

Det, vi har brug for, er mennesker, der kan få de gode idéer og udvikle dem til løsninger, men i lige så høj grad mennesker, der kan overføre de gode løsninger til virkeligheden – gøre dem til en del af hverdagen.

Egentlig ikke noget nyt for os mennesker, for har vi ikke altid været i stand til at løse problemer ved hjælp af fantasi, samarbejde og ved at lære af hinanden?

Læs også