Mere fokus på spildevand

Vi skal beskytte vores vandmiljø ved at skærpe indsatsen for håndtering af vores fælles spildevand, mener Jacob Jensen, som har indsendt dette læserbrev.

Af Jacob Jensen (V), MF og næstformand i Region Sjælland

Jeg besøgte for nylig et rensningsanlæg ved Haslev, blandt andet sammen med René Christensen (DF) og med repræsentanter fra Landboforeningen Gefion. Formålet var at få en bedre indsigt i, hvordan vores fælles spildevand bliver håndteret – ikke mindst i forbindelse med de stadig hyppigere skybrud.

Aktuelt sidder vi i Folketinget og forhandler om en landbrugsaftale, hvor fokus er på fødevareproduktionens udledning af blandt andet kvælstof til vandmiljøet.

I stedet for ensidigt at fokusere på at begrænse en værdiskabende produktion, så burde fokus i højere grad rettes på håndtering af spildevand fra vores husholdninger mv., som fylder stadig mere.

I Haslev så vi, hvordan urenset spildevand i store mængder og flere gange årligt bliver lukket direkte ud i den nærliggende bæk og videre ud i Susåen.

Det sker, når bassinerne er fyldte efter skybrud. Det paradoksale er dog, at der ikke er krav til rensningsanlæggene i forhold til at måle disse mængder spildevand endsige måle indholdet deri, inden det lukkes ud. Det gælder hverken for mængden af kvælstof og andre næringsstoffer, medicinrester og lignende.

Der skal dog indberettes til myndighederne i hvilket antal, man har haft de såkaldte overløb af urenset spildevand. Men hvad siger et antal overløb, når det er mængden af spildevand og indholdet af samme, som vandmiljøet bliver påvirket af.

At der så tilmed er IT-problemer med at overføre data mellem rensningsanlæg til kommunen og videre til Miljøstyrelsen er jo bare en absurd sidebemærkning, når man tænker på det massive omfang af indberetningskrav, som myndighederne pålægger fødevareproducenter og med meget strenge sanktioner, hvis ikke indberetningerne efterleves til punkt og prikke.

Samtidig er det tosset, at afgiftsstrukturen for spildevand er skruet sådan sammen, at rensningsanlægget (og dermed forbrugerne) betaler en afgift for at udlede det rensede spildevand, mens det er gratis, når rensningsanlægget udleder det urensede spildevand – for eksempel når der ikke længere er plads på anlægget ved skybrud.

/ forkortet af redaktionen

Læs også