Replik: Fødevarestyrelsen anbefaler ikke vildsvin i naturnationalparker

- Fødevarestyrelsen kan ikke anbefale, at vildsvin bliver udsat i de kommende naturnationalparker. Fødevarestyrelsen er da heller ikke bekendt med nogen aktuelle planer om at udsætte vildsvin i de kommende naturnationalparker, skriver en sektionsleder i styrelsen i en replik til et læserbrev fra formanden for Danske Svineproducenter.

Af Signe Balslev, sektionsleder Fødevarestyrelsen

Effektivt Landbrug bragte i slutningen af september læserbrevet »Bekymret svineformand: - Svin i naturparker er en tikkende bombe«. Her kritiserede formanden for Danske Svineproducenter, at reglerne for indhegning er ens for alle typer af hold af grise og vildsvin på friland. Han skriver blandt andet at: »..frilandsproduktion kræver dobbelt hegn i form af både inderhegn og omfangshegn«.

Fødevarestyrelsen kan ikke anbefale, at vildsvin bliver udsat i de kommende naturnationalparker. Fødevarestyrelsen er da heller ikke bekendt med nogen aktuelle planer om at udsætte vildsvin i de kommende naturnationalparker.

Reglerne er ens

Fødevarestyrelsen kan endvidere oplyse, at reglerne for indhegning samt reglerne for mærkning og registrering af dyrene netop er ens for besætninger med tamgrise på friland og besætninger med vildsvin på friland. Dog er der den forskel, at indhegningen ved hold af vildsvin skal have en højde på mindst 1,5 meter. En indhegning, hvori svin eller vildsvin holdes på friland skal bestå af:

1) et indre hegn og et ydre hegn, der er placeret i en indbyrdes afstand af mindst 5 meter eller

2) et ydre hegn, hvor der direkte på hegnet er påført mindst tre strømførende tråde med alarm, der udløses, hvis spændingen falder i de strømførende tråde, som er permanent aktiveret, eller

3) et hegn godkendt af Fødevarestyrelsen efter ansøgning, hvor sikringsniveauet svarer til det i nr. 1 eller 2 anførte. Fødevarestyrelsen kan fastsætte vilkår for tilladelsen.

Besætninger med tamgrise på friland har ligesom besætninger med vildsvin mulighed for at vælge mellem de tre ovennævnte muligheder.

Offentlig adgang udgør en risiko

Fødevarestyrelsen er enig i, at offentlig adgang til indhegningen udgør en risiko i forhold til afrikansk svinepest. Derfor er der i bekendtgørelsen fastsat en række krav, som skal være opfyldt, for at besætningsejeren kan tillade offentlig adgang. Formålet med disse krav er at minimere risikoen for udbrud af smitsomme sygdomme som afrikansk svinepest. Kravene indebærer blandt andet, at der skal være klaplåger og færiste ved alle indgange gennem indhegningen, som sikrer, at grisene ikke kan slippe ud. Der må ikke være opstillet borde, skraldespande eller lignende inden for indhegningen, og der skal være opsat skilte om, at fodring af dyrene er forbudt.

Det fremgår af læserbrevet, at Fødevarestyrelsen vurderer, at vildsvin i indhegnede områder ikke udgør en større risiko for smitte med afrikansk svinepest end tilsvarende besætninger med tamgrise på friland.

Fødevarestyrelsen har udtalt sig om de eksisterende besætninger med vildsvin i Danmark. Det er fortsat Fødevarestyrelsens vurdering, at en besætning med vildsvin, hvor der for eksempel ikke er offentlig adgang til indhegningen, ikke udgør en større risiko for smitte med afrikansk svinepest end en sammenlignelig besætning med tamgrise på friland, hvor der ikke er offentlig adgang til indhegningen.


- Fødevarestyrelsen er enig i, at offentlig adgang til indhegningen udgør en risiko i forhold til afrikansk svinepest. Derfor er der i bekendtgørelsen fastsat en række krav, som skal være opfyldt, for at besætningsejeren kan tillade offentlig adgang

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Læs også