Forkert at der ikke sløjfes drikkevandsboringer på grund af pesticider anvendt i landbruget

Af seniorforsker Anders R. Johnsen og statsgeolog Claus Kjøller, GEUS

Vi har i GEUS konstateret, at der den seneste tid gentagne gange er blevet refereret til os i forbindelse med en påstand om, at der ikke sløjfes drikkevandsboringer på grund af pesticider anvendt i landbruget. Dette er ganske enkelt forkert.

GEUS har for nylig bidraget til Miljøministeriets besvarelse af spørgsmål nr. 1676 til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg (MOF alm. del) om netop dette emne.

Af besvarelsen fremgår det tydeligt, at en række boringer i perioden 1999-2020 er sløjfet med begrundelse i boringernes indhold af pesticider anvendt i landbruget – inkl. stoffer, der kun har haft anvendelse i landbruget.

Vi håber, at vi med dette dementi har opklaret eventuelle misforståelser.

 

 

I vrøvler, GEUS

Det er ikke korrekt, når GEUS går i rette med landbruget – herunder en leder i Effektivt Landbrug 2. december. Her pointerer vi, at: »Ifølge Foreningen For Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse har vi ikke haft én eneste sløjfet drikkevandsboring i Danmark som følge af landbrugets dyrkning af markerne«. Altså som følge af kemi brugt på dyrkningsfladen.

Hverken vi eller Foreningen For Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse tager fejl. Det er derimod GEUS, der vrøvler. Kemi brugt på dyrkningsfladen lukker ingen drikkevandsboringer. Det, der har lukket drikkevandsboringer, er punktkildeforureninger. Ikke dyrkningen af markerne, som vi pointerer i lederen, og som Foreningen For Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse pointerer på sin hjemmeside.

Jacob Lund-Larsen, chefredaktør

 

Læs også