En dansk ko eller gris er mest klimavenlig

Burde politikere ikke arbejde for, at fødevarer bliver produceret med den mindst mulige miljø- og klimapåvirkning? Ikke i Danmark, åbenbart, skriver formanden for Bæredygtigt Landbrug.

Af Peter Kiær, formand for Bæredygtigt Landbrug, Storgårdsvej 1, 4690 Haslev

Burde politikere ikke arbejde for, at fødevarer bliver produceret med den mindst mulige miljø- og klimapåvirkning?

Ikke i Danmark, åbenbart. For her forbereder folkevalgte fra begge politiske fløje en CO2-afgift, der vil gøre blandt andet svine- og mælkeproduktionen herhjemme væsentligt dyrere – og uden tvivl vil medvirke til, at store dele af dansk landbrugsproduktion må lukke.

Da den internationale efterspørgsel efter disse madvarer ikke mindskes af dén grund, vil koen og grisen altså i stedet skulle gøre sit arbejde i eksempelvis Polen, hvor aftrykket på miljø og klima er meget større.

Hvem har gavn af det? Ikke moder jord, i hvert fald.

Konklusion til fordel for dansk produktion

Det internationalt anerkendte, amerikanske institut World Ressources Institute har sammenlignet landenes produktion af svinekød og mælkeprodukter og har konkluderet, at Danmark ligger helt i front, når det handler om klimavenlighed inden for svinene, mens vi indtager tredjepladsen, når det gælder klimaeffektivitet inden for mælkeproduktion.

I øvrigt er Danmark også internationalt foregangsland, når det handler om landbrugsforskning og ikke mindst udvikling af klimarigtigt kød. Hvordan skal vi kunne fortsætte med det uden et fortsat stort husdyrbrug?

Lad nu være med – også via en ny uintelligent CO2-afgift – at overregulere dansk landbrug. Vi risikerer blot at gøre det globale klima en bjørnetjeneste.

Læs også