»Giftigt« vand skulle sælge billetter

Danmarks Radio har med dokumentarserien »Byen med det giftige vand« manipuleret seerne fremfor at informere om de reelle udfordringer, mener Knud Jeppesen i dette debatindlæg.

Af Knud Jeppesen, landmand, Tørringvej 30, 7300 Jelling

Vores fælles public service-kanal Danmarks Radio (DR) har her først i januar sendt nogle dokumentarprogrammer med den meget alarmerende og frygtskabende titel:

»Byen med det giftige vand«.

Godt hjulpet på vej af Fyens Stiftstidende, der har brugt 100 artikler om det såkaldte giftige vand.

Egentlig handler udsendelserne om, hvordan uenighed i et lille bysamfund omkring Nordfyns Vandværk i den lille landsby Krogsbølle kan udvikle sig, når »nogen tager affære« og vil overbevise andre om, at »de bare er så langt ude«. Og det på begge sider af vandskellet.

Fjernsyn er jo bedst med disse helte og skurke, hvor folk kan have sympati for begge lejre eller helst vælge side, og det krydres selvfølgelig med noget meget dyster strygermusik. Ja, og så følger vi kampen for retfærdighed proppet med urigtige oplysninger - og DR får lige klemt med ud, »at sådan er det nok over hele landet«, altså at landbruget ødelægger vores drikkevand.

Ikke skadeligt

Allerede i oktober 2017 fik Nordfyns Vandværk besked på, at »den lovmæssige grænseværdi for et af pesticiderne er overskredet, men at den Acceptable Daglige Indtagelse (ADI) slet ikke er i fare«. Altså: Det, som DR og Fyens Stiftstidende kalder »giftigt vand«, er ikke engang sundhedsskadeligt.

Tænk, hvis DR havde fortalt, at selv børn kan drikke 10 til 20 gange normal vandmængde med dette indhold hver dag, uden at det er sundhedsskadeligt. Ja, altså nok bortset fra den voldsomme mængde vand – der i sig selv kunne være udfordrende. Men det ville jo tage sensationen af TV-dramaet, så derfor lød det mere dramatisk, at folk drikker »giftigt vand«, fordi »storbønderne« havde sprøjtet markerne – ja, »lige hen over boringerne«, som der blev sagt.

Tænk, hvis nu DR havde fortalt, at Region Syddanmark allerede i september 2019 fandt ud af, at de pesticider, der var fundet hos vandværket, stammer fra nedgravede depoter fra aflivet kvæg med mund- og klovsyge i 1982 – hvor der også var »hældt« gamle kemikalier i »massegravene«.

Tænk, hvis nu DR havde spurgt en rigtig ekspert på drikkevandområdet og ikke en fra den politiske rød/grønne Danmarks Naturfredningsforening – som DR i øvrigt efterfølgende har indrømmet alligevel slet ikke var ekspert på området som påstået. Men hvorfor bruges han så stadig til DR’s egen TV-avis?

Manglende information

DR kunne i stedet havde spurgt professor Nina Cedergreen (Miljøtoksikologi, Københavns Universitet), som har sagt:

»Det er spild af penge, når intet peger på, at landbrugets brug af pesticider udgør et problem for vores sundhed. De kravværdier, vi bruger, er politisk bestemte, og ikke relateret til giftighed. Brugen af pesticider i Danmark er meget stærkt reguleret, og derfor er der ikke nogen særlig risiko med den nuværende brug af sprøjtemidler.

- Bare fordi man kan måle noget, er det ikke det samme som, at der er et problem. Og det er meget vigtigt at kunne skelne mellem de forskellige stoffer, man finder, og vurdere om mængderne er giftige«.

Tænk, hvis DR havde oplyst os, at et ministersvar (MOF 45-2019) samt data fra forsknings- og rådgivningsinstitutionen Geus viser, at der er sløjfet 97 boringer grundet pesticider indenfor de seneste 20 år – og at de 86 af dem er sløjfet grundet total ukrudtsbekæmpelse hos DSB, det offentliges og privates brug på fliser og pladser og så 11 stk. grundet lossepladser og rester fra træbeskyttelse. Så ikke én eneste boring er sløjfet inden for de seneste 20 år grundet landbrugsaktiviteter på markerne. Det må da være dejligt for forbrugerne at vide dette.

Tåbeligt fokus

Tænk, hvis DR fortalte, at landbrugets moderne bionedbrydelige pesticider godkendes i VAP-systemet, et af verdens strengeste, hvor man har målesensorer nedgravet i forsøgsmarker. Findes der nedsivning, er der ingen godkendelse. Som Miljøstyrelsen selv skriver: »Det er Miljøstyrelsens vurdering, at de nyeste VAP-data ikke giver anledning til at ændre i de aktuelle danske godkendelser af pesticidmidler«. Dejligt, at der er styr på det!

Tænk, hvis DR havde oplyst om, at det er spild af penge at indføre restriktioner imod landbrugets anvendelse af nyere godkendte pesticider på dyrkningsfladen, for det sikrer overhovedet ikke drikkevandet for vore efterkommere. Derimod burde alle kræfter sættes ind på at få ryddet op i gamle lossepladser og sikre imod, at der fra disse punktkilder i fremtiden siver rester ned i drikkevandet.

Tænk, hvis DR havde haft de positive samfundsbriller på og formidlet en saglig, faglig og sandfærdig historie om, at vandet ikke var sundhedsskadeligt. Og at pengene kunne bruges til oprydning der, hvor pesticiderne reelt kommer fra.

Det er vel egentlig det, vi betaler for, når vi betaler »tvungen« licens til public service fra DR (Public service er en betegnelse for en uafhængig radio- og tv-virksomhed, som er »i offentlighedens tjeneste«).

Håber, du fik lidt anden indsigt med disse linjer. Jeg håber også, at du kan se, at det er tåbeligt at bruge fælles penge til at købe landbrugsjord fri for dyrkning af hensyn til drikkevandet, når det er gamle lossepladser, der er hovedsynderen.

Lad os nu få de ældre medborgere, som ved noget, til at udpege, hvor det »gamle skidt« er gravet ned – imens de er her endnu, så vi kan redde vores fælles drikkevand.

- Tænk, hvis nu DR havde spurgt en rigtig ekspert på drikkevandområdet og ikke en fra den politiske rød/grønne Danmarks Naturfredningsforening

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Læs også