Masser at se til for moralens vogtere

»En særlig kæphest har været en hetz målrettet landbrugets muligheder for at tildele markens afgrøder den nødvendige næring for at producere sunde og næringsrige fødevarer«, skriver læserbrevsskribenten.

Af Peter Bohsen Jensen, bestyrelsesmedlem i Bæredygtigt Landbrug, Bygaden 25, Rårup, 7130 Juelsminde

Enhedslisten – der efter egen opfattelse agerer som retfærdighedens vagthund – har påtaget sig en stor opgave i forlængelse af partiets deportation af landets transportminister. Især fordi manglende dokumentation var årsagen til minister-mistilliden. 

Partiets selvudråbte moralens vogtere burde se lidt nærmere på »beslutningskataloget« for den førte miljøpolitik gennem de seneste mindst 20 år.

Den overordnede dagsorden på venstrefløjen har således været en uafbrudt klapjagt på dansk landbrug, uden at man har villet skele til den faglige korrekthed i reguleringen.

En særlig kæphest har været en hetz målrettet landbrugets muligheder for at tildele markens afgrøder den nødvendige næring for at producere sunde og næringsrige fødevarer.

Ifølge »kampråb« har landbruget været skyld i iltsvind, døde hummere, farligt badevand og utallige andre trusler for nationen og menneskeheden.

Dokumentation for påstandene har den røde fløj til dato ikke fundet nødvendig. For hensigten helliger midlet, og tænk, hvis nogen nævnte, at når én finger peger fremad, peger fire bagud.

Men med Enhedslistens nye stil bliver der vel endelig lyttet til de internationale forskere, som for længst har skudt den danske miljø- og kvælstofregulering i sænk?

Tør man tro på, at Enhedslisten fremadrettet vil føre en politik, der er baseret på faglig dokumentation?  

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Læs også