Kød bliver den nye klimaduks

Af Jens Lund Pedersen, Faglig konsulent, Bæredygtigt Landbrug, Skovvejen 65, 6640 Lunderskov

Politikernes og meningsdannernes heksejagt på kød må stoppe nu.

Det nye tilsætningsstof Bovaer, der netop er blevet godkendt af EU, kan mindske udledningen af metan fra malkekvæg med 30 procent og med op til 90 procent hos kødkvæg.

Det viser, at forskning er løsningen i forhold til landbrug og klima.

Tilsætningsstoffet er et vigtigt skridt i retning af at flytte oksekød fra klimaskurk til klimaduks.

Dette er bare det første produkt, der kan reducere metanudledningen fra køer. Der vil komme andre og mere effektive produkter med tiden. Alle prognoser viser, at forbruget af kød vil stige globalt, hvilket næppe kan ændres. Derfor er det meget ensidige fokus i medier og kampagner på at reducere kødspisning en fejl. 

Hvis man fra politisk hånd sørger for at implementere forskningen internationalt, vil det betyde store reduktioner i udledningerne af klimagasser.

I dansk landbrug har vi i forvejen reduceret CO2-udledningerne mærkbart de seneste 30 år, selv om forskning i landbrug og klima faktisk har været forholdsvist begrænset. Nu kan vi se endnu et fremskridt. 

Landbruget er helt sikkert en del af løsningen på klimaudfordringen, men det kræver øgede investeringer i forskning på området. Det er vejen frem.

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Læs også