Strammere fosforloft vil medføre større udvaskning

Jeg anbefaler alle at indsende høringssvar til udkastet til en ny bekendtgørelse om anvendelse af gødning, så endnu en vanvittig stramning af vores rammevilkår kan blive skudt ned, skriver Vagn Lundsteen.

Af Vagn Lundsteen, Planteavlsrådgiver, Agropro

Udkast til ny bekendtgørelse om anvendelse af gødning indeholder forslag til sænkning af fosforlofter for flere husdyrgødningstyper. Men det er en katastrofal og unødvendig stramning. Vi har brug for mere fosfor i vores landbrugsproduktion, ikke mindre.

Lofterne burde i stedet hæves. Fosfor er sammen med kvælstof de to vigtigste næringsstoffer. Jo højere udbyttepotentiale, jo større er behovet for fosfor. Hvis fosfor er den begrænsende faktor, hvilket den er på flere jordtyper, vil effekten af kvælstof blive lavere, med risiko for større udvaskning.

Ifølge de officielle jordanalyser, som hvert år udføres, er der på cirka 40 procent af det danske landbrugsareal et fosfortal under Pt 2,5. Jordanalyser under Pt 2,5 er det mindstetal, som kan sikre mod undergødskning af fosfor. I praksis er antallet af arealer under Pt 2,5 langt større, da det kun er en lille del af landbrugsarealet, der bliver taget analyser af.

Send høringssvar

Udvaskning af fosfor fra landbruget er stort set ikke målbart. Fosfor er immobil i jorden. Den flytter sig minimalt over tid. Fosfor i vandmiljøet kommer fra overfladeafløb som følge af vandmættet jord. For eksempel som følge af dårlig vandløbsvedligeholdelse. Eller som nedskridning af brinker, også som følge af ovenstående årsag.

Hvis kommunerne generelt overholdt vandløbsvedligeholdelsen, som beskrevet i vandløbsregulativerne, ville der ikke komme målbart fosfor fra landbrugsjorden. Den fosfor, som kan måles i vandløbene og søerne, kommer primært fra urenset spildevand og overløb fra samme. Igen gøres landbruget til syndebuk for det resterende samfund.

Jeg anbefaler derfor alle at indsende høringssvar til udkastet, så endnu en vanvittig stramning af vores rammevilkår kan blive skudt ned.

- Igen gøres landbruget til syndebuk for det resterende samfund

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Læs også