Mest økologi eller lort i Københavns kommune?

Tænk, at der skal bruges politiresurser på, om der er det rigtige i køleskabet i en københavnsk børnehave, når man ser, hvordan Københavns Kommune forvalter det, der kommer ud i den anden ende – altså fra toiletterne.

Tænk, at der skal bruges politiresurser på, om der er det rigtige i køleskabet i en københavnsk børnehave, når man ser, hvordan Københavns Kommune forvalter det, der kommer ud i den anden ende – altså fra toiletterne. Fotoet er taget i en anden sammenhæng. Arkivfoto

Af Knud Jeppesen, landmand, Jelling

Fødevarestyrelsen har politianmeldt en københavnsk børnehave, fordi den mad, børnehaven har serveret for børnene, kun er 85 procent økologisk og ikke – som forskrifterne siger – »minimum 90 procent økologisk«.

Tænk, at vi i disse tider med mangel på arbejdskraft i politiet skal bruge politiresurser på, om der er det rigtige i køleskabet i en københavnsk børnehave. Om en lokalpolitiker, der (i BT den 20. maj) udtaler, at han »aldrig har set noget lignende« og »tager det ekstra alvorligt«.

Det er godt nok et rigt land, vi lever i, især når der ses tiltagende fødevaremangel rundt på kloden.

Det er åbenbart ligegyldigt at have fokus på, om børnene får de næringsstoffer, de har behov for, og om økologiske fødevarer er mere klimabelastende – og tillige med importeres der mange økologiske fødevarer fra lande med helt andre regler for økologi.

Spild af penge

En rapport fra DTU Fødevareinstituttet vurderer, »at danskere ikke er udsat for indhold af pesticidrester i fødevarer, der udgør en sundhedsmæssig risiko, ved som anbefalet at spise 600 gram frugt og grønt dagligt – uanset hvor fødevarerne kommer fra, og om de er konventionelt eller økologisk produceret«.

Jow, jow – fint skal det være – spilde en masse penge og politi på så latterlig en ting.

Når man så ser, hvordan Københavns Kommune forvalter det, der kommer ud i den anden ende – altså det fra toiletterne, ja så er der ingen kontrol, politianmeldelse eller politikere, der »tager det ekstra alvorligt«.

Ifølge Puls-databasen pøser de to store renseanlæg i København – Lynetten og Damhusåen – bare urenset spildevand ud i havnen – derude, hvor folk vinterbader. Mere og mere for hvert år. Over 4 millioner m3 i 2021, og det er dobbelt så »beskidt« som »almindelige» overløb.

Det er 75.000 m3 om ugen, og det svarer til, at over 2.200 lastbiler (holder de i en række, er den 40 km lang) om ugen tømmer urenset spildevand direkte ud i havnen. Hver uge. Og der kommer lige så stor en mængde i overløb fra det øvrige København.

Hvem tager ansvar?

Kære forbrugere, politikere og ministerier i København – det er sikkert godt, at I kærer jer om, at jeres børn ikke indtager et nanogram af noget, der end ikke er sundhedsskadeligt, med politiets hjælp. Men uforståeligt, at I er så totalt ligeglade med alle andre og vores fælles miljø og lukker så meget lort ud i havnen, at det tit er sundhedsskadeligt for de samme børn at bade der.

På spildevandsområdet er der ingen nyere krav, ingen sanktioner, egne tilladelser, egne kontroller – og ingen politiaktioner, for politiet skal jo kontrollere køleskabe i børnehaverne.

Det skriger jo til himlen på dårlig dømmekraft – så vågn da op. Er der slet ikke nogen, der vil tage ansvar? Vores miljøminister Lea Wermelin gør intet for at stoppe denne miljøkatastrofe i Øresund – nej, hun interesser sig mest for vilde blomster.

Jow, jow – fint skal det være – spilde en masse penge og politi på så latterlig en ting

- Når man så ser, hvordan Københavns Kommune forvalter det, der kommer ud i den anden ende – altså det fra toiletterne, ja så er der ingen kontrol, politianmeldelse eller politikere, der »tager det ekstra alvorligt«

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Læs også