Kære chefredaktør: Vision for fremtidens griseproduktion handler om netop det – fremtiden

Af Allan V. Pedersen, næstformand Landbrug & Fødevarer Gris og Jeppe Bloch Nielsen, Formand for Danske Svineproducenter

Vi kan forstå, at Effektivt Landbrugs leder blev både tør i munden og fik klamme håndflader over visionen for fremtidens griseproduktion. Årsagen til ubehaget er, at visionen har fokus på vores sektors »license to produce« – altså vores ret til at være her også i fremtiden – og ifølge lederen adresserer visionen ikke i tilstrækkeligt omfang vores sektors svære økonomiske situation. Vi er begge producenter, og om nogen ved vi, hvor hårdt alle griseproducenter kæmper lige nu. 

Derfor er det vigtigt for os at understrege, at vores fokus på vores ret til at være her i visionen ikke står i modsætning til et fokus på at forbedre producenternes økonomi. Tværtimod er vores fokus på »licence to produce« en forudsætning for, at vi også i fremtiden har rammevilkår, der sikrer en ordentlig økonomi. 

Vores vision sætter ambitiøse mål for fremtiden, som også taler ind i de politiske forventninger til os som sektor. Det giver os et godt fundament for, at politikerne lytter til os, når de skal fastlægge de fremtidige rammevilkår for vores sektor. Lad os antage, at man politisk ville forbyde kassestiger i farestalden med en indfasning på 15 år – det er ikke en urealistisk tanke. Det vil koste knap 700 millioner kroner alene for omlægningen i produktionsapparatet. Læg hertil øgede omkostninger til driften i stalden, og øgede tab i form af en højere dødelighed, der vil være en konsekvens af en for hurtig indfasning af løsdrift i farestien.

Derfor har vores fokus i visionen været på at sikre, at vi har et stærkt fundament at stå på, når det kommer til den politiske dialog og samfundets forventninger til os som griseproducenter. Derfor har vi blandt andet fokuseret på, hvordan vi får flere grise med hele haler, løsdrift i farestien og styrket overlevelse. Vi har også fokus på at sikre, at vi selv og vores medarbejdere bliver ved med at blive dygtigere, og at vi hele tiden bliver mere bæredygtige. Styrket velfærd, flere og dygtigere medarbejdere og bedre bæredygtighed vil også alt sammen sætte sig positivt på bundlinjen. 

Vi ved godt, at det koster noget at investere i fremtiden. Vi ved også, at lige nu tænker mange producenter på dagen i morgen frem for fremtidige investeringer. Det kan vi godt forstå – for det gør vi også, når vi står hjemme på gården i vores egen produktion. Men det er jo netop derfor, vi har en folkevalgt repræsentation. Så vi har nogle, der hele tiden har øje på fremtiden, og hvor vi skal bevæge os hen for at sikre, at vi også i fremtiden har en stor og stærk sektor. 

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Læs også