Koen er ikke en klimasynder

Der har været køer i Danmark og verden meget længere end klimakrisen. Og deres påvirkning på klimaet er ikke steget – tværtimod.

Der har været køer i Danmark og verden meget længere end klimakrisen. Og deres påvirkning på klimaet er ikke steget – tværtimod, skriver Yke Kloppenburg-Oosterwoud. Arkivfoto

Af Yke Kloppenburg-Oosterwoud, bestyrelsesmedlem i VKST, Adelers Allé 208, 4532 Gislinge

Køer omsætter græs og majs og frigiver planternes kulstof blandt andet som CO2. Planterne optager igen CO2, og denne cyklus kan køre, så længe solen bidrager med energi. Køerne og andre drøvtyggere, der udskiller drivhusgassen metan, har eksisteret på jorden i milliarder af år. Mens klimakrisen er forholdsvis ny – så hvorfor skal køerne gøres til syndebukke?

Der er ingen ophobning af CO2 i dansk kvægbrug, for det metan der, udskilles i dag, erstatter den metan, der blev udskilt af vores malkekøerne for 20 år siden. Så påvirkningen skete også for 20 år siden – længe før klimaforandringerne blev et almindeligt begreb. De processen og problemstillinger beskriver cand. agro og tidligere forskningsprofessor ved AU, Niels Bastian Kristensen meget præcist i LandbrugsAvisen.

Så når man påstår at redde klimaet ved at reducere eller helt afvikle den danske mælkeproduktion, så stikker man befolkningen blår i øjnene. Hvis man vil gøre noget ved klimaet, så skal vi kigge på helt andre forhold end køerne, for eksempel det fossile brændsel, der har været kortere tid på kloden og som er mere klimabelastende end de biologiske processer af køerne.

Og når man dertil lægger, at CO2-udledning af de danske køer er blevet meget lavere de sidste 50 år, ja så giver det ikke meget mening at lukke den danske kvægproduktion.

Ifølge beregninger fra Landbrug & Fødevarer vil en gennemsnitlig mælkebedrift med høj CO2-afgift på 1.000 kroner gå fra at have et overskud på 800.000 kroner til et underskud på 1,4 millioner kroner i 2030, alene på grund af afgiften. Ingen mælkebedrifter kan holde til et underskud på 1,4 millioner kroner – heller ikke min.

En høj, ensartet CO2e-afgift vil undergrave forretningsgrundlaget, konkurrencekraften og omstillingsevnen i landbruget. Det kommer til at betyde at vi landmand vores ansætte men også følge erhvervet som for eksempel vores ansætte på mejerierne og slagterierne mister deres arbejde og fremtidsdrømme.

Når man så samtidig glemmer, at mælken og kødet så bliver importeret fra lande, hvor man producerer med en højre klimabelastning – så er den helt gal.

Vores køer er ikke den CO2-synder, som politikerne vil gøre dem til.

Læs også