Min oplevelse med påstået overgødskning på grund af konsulentfejl

I weekenden skrev Effektivt Landbrug om en landmand, der i retten var blevet frikendt for overgødskning efter, at hans konsulent havde begået en fejl i gødningsretten. Det fik Jørgen Mose Hansen til at huske på sin egen sag, som han fortæller om her.

Af Jørgen Mose Hansen, Snarupvejen 15, Espe, 5750 Ringe

Med henvisning til artiklen i Effektiv Landbrug (side 12-13 fra 19. september 2020, red.) omhandlende bødeforlæg for overgødskning, kan jeg bidrage med en selvoplevet hændelse for fem år siden.

Jeg har et areal på 5,5 hektar, som har markbloknummer sammen med min nabo. Jeg har igennem flere år forsøgt at få et markbloknummer for mit areal, men nu skal det ikke være let og logisk, så de 5,5 hektar bliver delt op i to markbloknumre, således at en del stadig har fælles markbloknummer med min nabo. På det areal, som har fælles markbloknummer med min nabo er to hektar lagt ud som fiskesøer og cirka en hektar er med græs.

Jeg havde indberettet mit gødningsregnskab, men bliver så ringet op af min nabos konsulent, som ikke kan få arealet i markblokken til at stemme med de tidligere år. Jeg oplyser ham om, at der er fjernet tre hektar fra den tidligere markblok. Han beder så om, at få lov til at se mit gødningsregnskab, hvilket jeg giver ham lov til. Han får så koden så han kan åbne mit regnskab. Jeg præciserer meget kraftigt, at han skal indberette mit gødningsregnskab, som jeg har lavet, og at han ikke må ændre i det.

Jeg beder så om en udskrift af det, han indsendte, og ser da, at han har udeladt min ene hektar. Han mener ikke, det har nogen betydning, da det er under bagatelgrænsen. Efter et stykke tid får jeg brev om, at jeg har overgødsket og vil blive politianmeldt med udsigt til et bødeforlæg. Han mener stadig ikke, der bliver nogen sag, da det er under bagatelgrænsen. Jeg kontakter så sagsbehandleren i Landbrugsstyrelsen og forklarer ham, hvad der er sket.

Han var ikke ferm til regning, da han havde regnet forkert med hensyn til overgødskning af mine andre arealer. Nå, men ansatte i det offentlige må gerne begå fejl, uden det har nogen konsekvens. Der går en rum tid, så modtager jeg et bødeforlæg på godt og vel 11.000 kroner. for overgødskning. Jeg kontakter så igen naboens konsulent, og forlanger, at han får gødningsregnskabet bragt i orden, da jeg ikke har i sinde at betale for hans fadæse. Hvem der så har ædt/rettet gødningsregnskabet til det virkelige, har jeg aldrig fået svar på.

Hvad kan man så lære af det? Lad aldrig andre se dit gødningsregnskab, eller udlever aldrig koden, uden du selv har kontrolleret regnskabet.  

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Læs også