Professor manipulerer til skade for landbruget

Af Hans Aarestrup, direktør i Bæredygtigt Landbrug, Gisselbakken 1, Skærbæk, 7000 Fredericia

Selv om dansk landbrug har begrænset både miljø- og klimapåvirkningen ganske betragteligt de seneste mange år, forlanger en del politikere alligevel landbrugsjord taget ud af dyrkning eller en voldsom begrænsning i brugen af gødning.

Dét skyldes manipulationer fra Stiig Markager.

Aarhus-professoren påstår således, at der er en signifikant stigning i udledningen af kvælstof til vandmiljøet – en påstand, der går stik imod konklusionerne i den årlige, officielle Novana-miljørapport.

Danske landmænd finder sig ikke i på uberettiget vis at blive hængt ud som miljøsvin, og i Bæredygtigt Landbrug har vi derfor taget konsekvensen og bedt Stiig Markager om enten at dokumentere eller tilbagetrække sine påstande. Da ingen af tingene er lykkedes, har vi fundet det nødvendigt at stævne professoren med henblik på, at hans udtalelser kan bortfalde ved retskendelse.

Klogere end kollegerne

Tænk, at Stiig Markager føler sig klogere end de kolleger fra Aarhus Universitet, der hvert år har til opgave på myndighedernes vegne at kortlægge det danske vandmiljø – og som har konkluderet, at Landbrugspakken ikke har nogen negativ effekt på vandmiljøet. Det er Novana-rapporterne, der bør være fundamentet for fremtidige handlingsplaner – ikke usande, udokumenterede og ufaglige udsagn.

Der er ingen grund til at bruge ressourcer på at udarbejde seriøse Novana-rapporter, hvis én politiserende og landbrugsfjendtlig professor efterfølgende – uden kritiske spørgsmål fra politikere og medier – kan skyde konklusionerne ned uden at skulle dokumentere sine udtalelser.

Læs også