Sæt fokus på giftige stoffer i mad og vand fremfor de ensidige kampagner mod rester af pesticider

Kølsters øl er mange tusinde gange mere giftigt for os end vores indtag af pesticidrester i dansk drikkevand. Kølsters krav om udfasning af syntetiske pesticider i Danmark skyldes ikke giftigheden, men den frygt for og had til pesticider, som Kølster, ØL og andre har spredt til danskere i årevis.

Følg debatten på Facebook:

Af agronom Gunner Buck, Elmevej 1, 9560 Hadsund

Det synes oplagt, at Fødevarestyrelsen og Geus – i stedet for ensidigt at gå efter rester af pesticider – kommer i gang med at undersøge fødevarer versus drikkevand for rester af andre kemikalier og »naturlige« giftstoffer – bl.a. nogle af dem, som økologerne må bruge, samt tungmetaller, medicinrester etc.

Per Kølsters Økologisk Landsforening (ØL), og Danmarks Naturfredningsforenings – og mange andres ensidige kampagner mod rester af pesticider i fødevarer og drikkevand bør nu medføre et krav fra landbruget og samfundet om, at der bliver nedsat en kommission af førende danske og udenlandske toksikologer, som skal vurdere, hvilke giftstoffer, der reelt kan true os danskere via fødevarer og drikkevand.

Dermed kan man få sat fokus på de stoffer, der er mest giftige frem for ensidigt at undersøge for rester af pesticider i mad og vand, som danskere – ifølge eksperter på området – ikke skal have sundhedsmæssige bekymringer for.

Kølsters øl

Jacob Lund-Larsen skriver i sin leder i Effektivt Landbrug i den forgangne weekend, at »Kølsters øko-øl fra Krogerup Avlsgaard bidrager med en forgiftning af kundekredsen, der tangerer giftigheden i sprøjtemidler, der måtte findes i vores kost«.

Da jeg går ud fra, at alkohol i øko-øl er ligeså giftigt som alkohol i almindelighed, så underdriver lederskribenten ganske voldsomt ved at skrive »tangerer«.

Vores indtag af alkohol er mange gange mere giftigt end vores indtag af pesticider i fødevarer og mange tusinde gange mere giftigt, end de meget, meget små rester af pesticider, vi kan risikere at få med dansk drikkevand.

Alkohol kan fremkalde kræft, og alkohol skader rigtig mange danskere og danske familier meget alvorligt – i modsætning til de rester af pesticider, der kan forekomme i fødevarer og drikkevand her i landet.

Som et hiv på en cigaret én gang på firs år

Den aktuelle del af ØL’s kampagne »Ren Madglæde«, der skal øge salget af økologiske fødevarer, handler jo om drikkevand, som ifølge kampagnen er forgiftet af konventionelle/videnbaserede danske frugtavleres, gartneres og landmænds brug af pesticider. 

Vores daglige indtag af alkohol er 41 ADI, hvor ADI = acceptabelt dagligt indtag. Omfanget af pesticider i grundvand er vurderet til 0,1 promille af ADI. Det vil sige, at vi danskere indtager 41 gange den mængde alkohol, som er acceptabelt, mens risikoen for pesticider i grundvandet er på en ti tusindedel af den mængde, som eksperter vurderer som acceptabelt.

Tallene er fra et foredrag, Nina Cedergreen, biolog og professor I Miljøtoksikologi på Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet, holdt på Vestermølle ved Skanderborg i januar 2017. 

Det betyder, at vores forbrug af alkohol er 400.000 gange mere giftigt, end de rester af pesticider, vi risikerer at få ind med drikkevand.

Vi kan også vurdere det på en anden måde: Grænseværdien for pesticider i drikkevand er 0,1 mikrogram = en ti milliontedel gram pr. liter. Hvis du drikker to liter vand om dagen bliver det til knap 60.000 liter på 80 år. Hvis hver eneste liter rummer rester af pesticider helt op til grænseværdien, bliver det til 6 mg – i løbet af 80 år. Det svarer til mængden af nikotin og kræftfremkaldende tjærestoffer i en halv cigaret – på 80 år.   

Men med den enorme fokus på pesticider i drikkevand, er der ingen steder i Danmark, at indholdet får lov til at overskride grænseværdien – eller i det hele taget at være der, før der bliver skredet ind. 

Et pænt forbrug af dansk drikkevand gennem hele livet vil således give en yderst minimal mængde »gift«, der måske svarer til indhold af giftstoffer i et hiv på en cigaret - én gang på 80 år.

Disse tal dokumenterer, at ØL’s og mange andres fokus på rester af »sprøjtegift« i fødevarer og grundvand her i landet er vildt overdrevet.

Kølster kræver at alt bliver omlagt til økologi eller nedlagt

»Vandselskaberne er ligesom den brede befolkning ikke i tvivl om, at de vil have rent vand, og det vil blandt andet sige: Vand fri for alle rester fra landbrugets forbrug af syntetiske pesticider. Det samme gælder vores mad«.

Det skriver formanden for Økologisk Landsforening, Per Kølster, i sit svar til formanden for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild, i weekendudgaven af Effektivt Landbrug.

Kølster vil have Merrild med på at udfase alle syntetiske pesticider i dansk landbrug. Det er det samme som at kræve, at al dansk konventionelt/videnbaseret frugtavl, gartneri og landbrug bliver omlagt til økologi eller nedlagt.

Det sker ikke på grund af giftigheden af rester af pesticider i fødevarer og drikkevand. Nej, argumentet er, at den brede befolkning ikke vil have det.

Spreder frygt og had

Gennem mange år har Per Kølster, ØL, Danmarks Naturfredningsforening og mange andre spredt frygt for - og had til - brug af pesticider, som der slet ikke er basis for, når man følger eksperter og deres rapporter om rester af pesticider i fødevarer.

Men nu rider Per Kølster videre på den bølge af frygt og had om pesticider, som han selv har været med til at skabe gennem mange år.

Med kampagnen Ren Madglæde desavouerer ØL totalt den meget store indsats, som danske jordbrugere, rådgivere og eksperter gør for at bruge pesticider optimalt, så der bliver så få og små rester i danske fødevarer og dansk grundvand som muligt.

Med kampagnen underkender ØL også reglerne om brug af pesticider, der er fastlagt i EU og skærpet i Danmark. Kampagnen er i øvrigt gennemført med et tilskud på 20 millioner kroner fra EU.

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Læs også