Kilden kemidebat: Vi må give Auken ret

DET KAN GODT være, man ikke kan sammenligne svampemidler brugt i træbeskyttelse med svampemidler brugt i plantebeskyttelse 1:1. Men det der gælder for landmand Poul bør naturligvis også gælde for maler Per. For vi må da give Ida Auken (R) ret, når hun i dagens avis påpeger det urimelige i, at nogle midler er forbudt i landbruget men tilladt andre steder – eksempelvis i maling.

SJOVT NOK HAR vi samtidig en ansvarlig miljø- og fødevareminister der svarer, at mens hans krone på ministerværket er en dansk BNBO-aftale om drikkevandsboringer, der ensidigt rammer danske landmænd, så kan aftaler om maling kun ske i fælles EU-regi. Så hvad der med stolthed i ministerstemmen gælder for landmand Poul skal altså ikke gælde for maler Per. Den logik er vanskelig at se. Måske fordi den ikke findes.

SET GENNEM LANDBRUGETS briller er det imidlertid udmærket, at der nu begynder at komme fokus på andre forureningskilder end pesticider, når vi taler om grund- og drikkevand. Alt, alt for længe har debatten ene og alene handlet om landbrugets brug af pesticider, der er den mest gennemregulerede kemi i kongeriget.

LAD OS ENDELIG grave ned i det øvrige samfunds brug af kemi. Og lad os på den måde få nogle proportioner ind i samfundsdebatten om kemi. Forleden kom det frem, at et nyt millionforsøg ved Brædstrup skal vise, om man kan rense medicinrester fra rensningsanlæg med ozon. 96 procent af medicinresterne i spildevand, der ledes videre ud i vores vandmiljø, kommer fra privates medicinforbrug.

INGEN ANER DOG, hvor skadelige resterne er. Og der er overhovedet ingen debat om, hvorvidt en medicinrensning af vandet er okay. I Folketinget vil ingen overhovedet høre tale om, at eventuelle pesticidrester kan renses fra vores vand. Her er der nultolerance. Men millionbevillinger til frarensning af medicin fra private kilder i vandet.

DET KAN NATURLIGVIS undre. Men kun umiddelbart. For ingen politiker, der skal genvælges, har selvfølgelig en interesse i at genere de vælgere, der skal sætte kryds ved deres navne. Så fokus rettes mod ubetydeligt små grupper – som landbruget – mens brede grupper går fri. Det gælder både stakitmalere og medicinslugende danskere. Måske er noget dog i gære. Og det er bestemt værd at holde Ida Auken & Co. fast på at kigge andre steder hen end på pesticider, hvis hun om nogle få uger igen kommer tættere på regeringsmagten. 

Læs også