bannerPos

Slå ned på Salmonella-synderne

AF: MORTEN IPSEN

REDAKTIONSCHEF
13-05-2019 21:24

I 2008 BLEV DER vedtaget en handlingsplan med et mål om at udrydde den salmonella-type, der oftest rammer kvæg, nemlig Salmonella Dublin. Nu tyder det på, at bakterien ikke bliver udryddet i 2020, som politikerne ellers havde sat næsen op efter. Tværtimod er niveauet af smittede kvæg i øjeblikket ikke set højere siden 2012. 551 ejendomme er nu smittet. I 2020 bliver reglerne yderligere skærpet. Blandt andet bliver smittede besætninger sat under offentligt tilsyn, og dyrene derfra skal særslagtes. Spørgsmålet er, om det er nok.

SALMONELLA DUBLIN ER én af de farligste salmonellatyper, der kan smitte fra dyr til mennesker, da den giver mere alvorlig sygdom end andre salmonellatyper. Hvert år bliver der registreret omkring 20 personer syge på grund af Salmonella Dublin. Derfor handler det ikke kun om at udrydde bakterien for køernes skyld og for at kunne holde produktionsomkostningerne på gården nede. Det handler også om at udrydde sygdommen for vores allesammens skyld og for at undgå »badwill« i befolkningen.  

MAN UDRYDDER DOG ikke »bare lige« bakterien, blandt andet fordi den ikke altid medfører synlig sygdom i kvægbesætningen. Men omvendt bliver det bare endnu mere nødvendigt at plukke de lavthængende frugter, der måtte være, i kampen mod bakterien. Det skylder erhvervet de landmænd, der bruger kræfter på at forebygge eller bekæmpe sygdommen, og som må leve med øget risiko for at få smitten ind i besætningen alligevel på grund af andre landmænds mangel på omtanke.

DERFOR ER DET oplagt at rette fokus mod dem, der ikke tager det nødvendige ansvar, i stedet for at genere dem, der gør, med forskellige tiltag. Et af disse tiltag kunne være en øget kontrol med, om der rundt omkring på de danske gårde bliver lavet tilstrækkeligt mange ordentlige handleplaner mod bakterien. Det må ikke være sådan, at man på et eller andet tidspunkt ikke mærker en konsekvens, hvis man undlader at lave en påbudt handlingsplan. Og det må gerne være en hård konsekvens, hvis det er det, der skal til for at motivere alle til at løfte i flok. Og ellers findes der andre tiltag, der kan tages i brug, som man i en artikel i dagens Kvægfokus kan se i den liste af forslag til konkrete ændringer til en ny salmonella-bekendtgørelse, som kødkvægavleren Søren Riis Vester har sendt til Fødevarestyrelsen.

Hyld landbruget for at optimere biomassen

Planteavlerne bør ikke finde sig i, at energisektoren render med hele gevinsten i klimaregnskabet, siger Søren Ilsøe, konsulent i Agrovi.

Nyt notat beskriver oprindelsen af PRRS-varianten hos Hatting

Seges Svineproduktion beskriver i et nyt notat den nye variant af PRRS1 og resultatet af de undersøgelser der er gennemført for at sporer oprindelsen af virusset der smittede Hattings ornestation ved Horsens.

Anerkendt i samfundskontrakten

- Moderniseringsstøtten til nybygning af moderne slagtesvineanlæg er samfundets anerkendelse af vores bidrag til samfundsøkonomien og beskæftigelsen, siger Lars Jensen, Stensager Svin.

Billigere stipladser til slagtesvinene

»Konceptstalden« er ifølge Seges Svineproduktion, et billigere, men produktionssikkert bud på et alternativ til den traditionelle slagtesvinestald.

- Er vi da virkelig så ulandsbetragtet, at en ansøger ikke vil bo med os

At lederen af Landbrugsstyrelsen i Augustenborg har tjenestested i København fører nu til, at Venstre indkalder både finansminister og fødevareminister til åbent samråd. Landboformand undrer sig også.

Brokgrise hædres med særbehandling

Det irriterer Lars Jensen, Stenager Svin I/S nær Aars i Himmerland, at man bruger udtrykket sygestier, når brokgrisene reelt er raske grise, der blot kræver særlig opmærksomhed, lidt mere plads og ekstra halm.
Side 1 af 1773 (35448 artikler)Prev1234567177117721773Next