Vær opmærksom på nye krav til flis fra læhegn

De øgede krav fra årsskiftet til dokumentation af flis fra læhegn betyder, at landmænd skal tænke sig godt om, inden de selv giver sig i kast med at tynde ud i træerne, lyder det fra HedeDanmark.

Nye bæredygtighedskrav til træbiomasse betyder, at der fra 1. januar 2022 er kommet flere regler omkring, hvordan hugsten af træ fra læhegn, remiser og lignende skal foregå.

De nye regler omkring bæredygtigheden i biomasse til varmeværkerne er blevet indfaset siden 1. juli 2021, og fra årsskiftet til 2022 er de trådt fuldt i kraft.

Og der er en del ting at være opmærksom på i de nye regler, siger Simon Thorfinn, der er forretningschef for flis i HedeDanmark.

- De mest markante nye ting er, at læhegn og småbevoksninger i det åbne land er omfattet af krav til, at områderne gennemgås for natur- og kulturindhold, samt at man ikke umiddelbart kan rydde arealer i det åbne land, uden at de genetableres med træer. Før har reglerne kun omfattet flis, der kom fra skov – nu gælder reglerne, uanset hvor flisen kommer fra, siger han.

Lodsejere må stadig gerne fælde de træer, de ønsker, men skal træet efterfølgende leveres som flis til et varmeværk, skal det nu dokumenteres, at de nye regler er overholdt. Dermed kan landmænd brænde inde med en masse træflis, hvis det ikke er fældet efter forskrifterne – eller hvis bæredygtigheden ikke kan dokumenteres.

- Med den rigtige professionelle rådgivning er der gode muligheder for at gennemføre de fleste projekter og bruge træet til flis, men der kan være nogle ekstra hensyn og tiltag, man skal gennemføre, siger Simon Thorfinn.

Læs også