AgroMarkets: Inflation kan føre til fald i olieprisen

Den voldsomme amerikanske inflation er et signal om forestående krise og recession. I sådan en situation vil oliepriserne blive tvunget nedad, og faktisk kan der komme nogle prisdyk, før man kunne vente det, vurderer AgroMarkets i en kommentar til udviklingen på markederne.

Skræmmescenariet er ifølge AgroMarkets, at de nye inflationstal fra USA på 8,3 procent p.a. vil få markederne til at reagere og presse centralbankerne i både USA og Europa til at sætte styringsrenterne videre op – med risiko for, at den økonomiske vækst – og dermed forbruget af råolie – vil falde. Inden da kan der dog godt komme flere krusninger på priskurven på råolien, som kan smitte direkte af på de danske priser på både landbrugsdiesel og fyringsolie, vurderer handelsrådgivningsfirmaet.

Som situationen er lige nu, bør dit olieforbrug for 2022 være dækket, mens du bør være tilbageholdende med at købe ind for 2023, konkluderer AgroMarkets.

Læs også